ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ


ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತೀಯ ಸಂಗೀತವು ಒಂದು. ಈ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಕಾರವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಳೆದು, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಜನರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.

ಹೊಸದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯುವಾಗ, ಪಾಠ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು. ಮಾಯ ಮಾಳವ ಗೌಳ ರಾಗದಿಂದ.

೧)

ಸ ರಿ ಗ ಮ | ಪ ದ ನಿ ಸ

ಸ ನಿ ದ ಪ | ಮ ಗ ರಿ ಸ

೨)

ಸ ರಿ ಗ ಮ | ಸ ರಿ ಗ ಮ

ಸ ರಿ ಗ ಮ | ಪ ದ ನಿ ಸ

ಸ ನಿ ದ ಪ | ಸ ನಿ ದ ಪ

ಸ ನಿ ದ ಪ | ಮ ಗ ರಿ ಸ

೩)

ಸ ರಿ ಗ ಮ | ಸ ರಿ ಸ ರಿ

ಸ ರಿ ಗ ಮ | ಪ ದ ನಿ ಸ

ಸ ನಿ ದ ಪ | ಸ ನಿ ಸ ನಿ

ಸ ನಿ ದ ಪ | ಮ ಗ ರಿ ಸ

೪)

ಸ ರಿ ಗ ಮ | ಪ ಮ ಗ ರಿ

ಸ ರಿ ಗ ಮ | ಪ ದ ನಿ ಸ

ಸ ನಿ ದ ಪ | ಮ ಪ ದ ನಿ

ಸ ನಿ ದ ಪ | ಮ ಗ ರಿ ಸ