ವೈದಿಕ ಗಣಿತ (ಪುಸ್ತಕ)

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಉಚಿತ ವಿಶ್ವಕೋಶ
Jump to navigation Jump to search
Vedic Mathematics
ಲೇಖಕರುಸ್ವಾಮೀ ಭಾರತೀ ಕೃಷ್ಣ ತೀರ್ಥ
ದೇಶಭಾರತ
ಭಾಷೆಇಂಗ್ಲೀಷ್
ವಿಷಯಮಾನಸಿಕ ಲೆಕ್ಕ
ಪ್ರಕಾಶಕರುಮೋತಿಲಾಲ್ ಬನಾರಸಿದಾಸ್
ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನಾಂಕ
1965
ಐಎಸ್‍ಬಿಎನ್978-8120801646
OCLC217058562

ವೈದಿಕ ಗಣಿತವು ಸ್ವಾಮೀ ಭಾರತೀ ಕೃಷ್ಣ ತೀರ್ಥರು 1965 ರಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ. ಇದು ವೇದವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹೇಳಿದ ಮಾನಸಿಕ ಲೆಕ್ಕ ತಂತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಇತಿಹಾಸ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮೋತಿಲಾಲ್ ಬನಾರಸಿದಾಸ್ 1965

ಪರಿವಿಡಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವೈದಿಕ ಗಣಿತದ ಹದಿನಾರು ಸೂತ್ರಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  1. ಏಕಾಧಿಕೇನ ಪೂರ್ವೇಣ
  2. ನಿಖಿಲಂ ನವತಶ್ಚರಮಂ ದಶತಃ
  3. ಊರ್ಧ್ವತಿರ್ಯಗ್ಭ್ಯಾಮ್
  4. ಪರಾವರ್ತ್ಯ ಯೋಜಯೇತ್
  5. ಶೂನ್ಯಂ ಸಾಮ್ಯಸಮುಚ್ಚಯೇ
  6. (ಆನುರೂಪ್ಯೇ) ಶೂನ್ಯಮನ್ಯತ್
  7. ಸಂಕಲನವ್ಯವಕಲನಾಭ್ಯಾಮ್
  8. ಪೂರಣಾಪೂರಣಾಭ್ಯಾಮ್
  9. ಚಲನಕಲನಾಭ್ಯಾಮ್
  10. ಯಾವದೂನಮ್
  11. ವ್ಯಷ್ಟಿಸಮಷ್ಟಿಃ
  12. ಶೇಷಾಣ್ಯಙ್ಕೇನ ಚರಮೇಣ
  13. ಸೋಪಾನ್ತ್ಯದ್ವಯಮನ್ತ್ಚ್ಯಮ್
  14. ಏಕನ್ಯೂನೇನ ಪೂರ್ವೇಣ
  15. ಗುಣಿತಸಮುಚ್ಚಯಃ
  16. ಗುಣಕಸಮುಚ್ಚಯಃ 

ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

https://en.wikipedia.org/wiki/Vedic_Mathematics_%28book%29 https://en.wikipedia.org/wiki/Swami_Bharati_Krishna_Tirtha