ಬಳಕೆದಾರ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

Jump to navigation Jump to search
ಬಳಕೆದಾರ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸು  
View user groupsViewing user rights of user Nayvik (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)

Implicit member of: ಸ್ವಧೃಡೀಕೃತ ಬಳಕೆದಾರರು

ಸದಸ್ಯರ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಾಖಲೆಗಳು

  • ೨೩:೪೬, ೨೪ ಜುಲೈ ೨೦೦೯ Shushruth ಚರ್ಚೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳು changed group membership for Nayvik from (ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ) to ನಿರ್ವಾಹಕ (Community decision: http://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%95%E0%B2%BF%E0%B2%AA%E0%B3%80%E0%B2%A1%E0%B2%BF%E0%B2%AF:%E0%B2%A8%E0%B2%BF%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%B5%E0%B2%BE%E0%B2%B9%E0%B2%95_%E0%B2%AE%E0%B2%A8%E0%B2%B5%E0%B2%BF_%E0%B2%AA%E0%B)
"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:UserRights/Nayvik" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ