ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:IPA chart pulmonic consonants with audio

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
IPA chart pulmonic consonants with audio
Place → Labial Coronal Dorsal Radical Glottal
↓ Manner Bila­bial Labio­dental Den­tal Alve­olar Post­alve­olar Retro­flex Pal­a­tal Ve­lar Uvu­lar Pha­ryn­geal Epi­glot­tal Glot­tal
Nasal
m
noicon
ɱ
noicon
n
noicon
ɳ
noicon
ɲ
noicon
ŋ
noicon
ɴ
noicon
Plosive
p
noicon
b
noicon
noicon
noicon
t
noicon
d
noicon
ʈ
noicon
ɖ
noicon
c
noicon
ɟ
noicon
k
noicon
ɡ
noicon
q
noicon
ɢ
noicon
ʡ
noicon
ʔ
noicon
Fricative
ɸ
noicon
β
noicon
f
noicon
v
noicon
θ
noicon
ð
noicon
s
noicon
z
noicon
ʃ
noicon
ʒ
noicon
ʂ
noicon
ʐ
noicon
ç
noicon
ʝ
noicon
x
noicon
ɣ
noicon
χ
noicon
ʁ
noicon
ħ
noicon
ʕ
noicon
ʜ
noicon
ʢ
noicon
h
noicon
ɦ
noicon
Approximant
ʋ
noicon
XXX
ɹ
noicon
ɻ
noicon
j
noicon
ɰ
noicon
Trill
ʙ
noicon
r
noicon
*
ʀ
noicon
я *
Flap or tap
ⱱ̟
noicon
ɾ
noicon
ɽ
noicon
ɢ̆ *
ʡ̯
Lateral fricative
ɬ
noicon
ɮ
noicon
ɭ˔̊
noicon
ʎ̥˔
noicon
ʟ̝̊
noicon
Lateral approximant
l
noicon
ɭ
noicon
ʎ
noicon
ʟ
noicon
Lateral flap
ɺ
ɺ̢ *
ʎ̯
Where symbols appear in pairs, left—right represent the voiceless—voiced consonants
This table contains phonetic symbols, which may not display correctly in some browsers. [Help]

IPA help • IPA key •  audio help • chart • view base table • view