ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಪದಕ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಪದಕ
Vishisht Seva Medal.jpg
Vishisht Seva Medal ribbon.svg
ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ವಿವರ
ಮಾದರಿ Non-Gallantry
ವರ್ಗ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆಗೆ
ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಜನವರಿ ೨೬ ೧೯೬೦
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವವರು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
ವಿವರ awarded to all ranks of the armed forces
ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರು(ಗಳು) Vishisht Seva Medal, Class III. (till January 27, 1967)
Obverse A 35-mm circular medal, with a five-pointed star in the centre.
Suspended from a straight-bar suspender. Named on the edge.
Reverse The state emblem with the name of the decoration in Hindi above.
"Vishisht Seva Medal" in Hindi.
Ribbon 32 mm, yellow with three 2 mm dark blue stripes. Yellow 6.5 mm,
dark blue 2 mm, yellow 6.5 mm, dark blue 2 mm, yellow 6.5 mm,
dark blue 2 mm, yellow 6.5 mm.

ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಪದಕ ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ದಳದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗುವ ಪದಕ. ರಕ್ಷಣಾ ದಳದ ಎಲ್ಲ ಹಂತದವರಿಗೂ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಐದು ಮೂಲೆಗಳಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಪದಕ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಹಳದಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೂ ನೀಡಬಹುದಾದರೂ, ೧೯೮೦ರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಸೇವಾ ಪದಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯುದ್ಧೇತರವಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.