ವಿಲಕ್ಷಣತೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
ಅಪಸವ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪಸವ್ಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಬಲಗಡೆ ಅಥವಾ ಬಲದಿಕ್ಕು.

ವಿಲಕ್ಷಣತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣ (ಆದರೆ ಇತರ ಬಳಕೆಗಳೂ ಇವೆ, ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ). ಇದರರ್ಥ ವಿಚಿತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂದೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪದವನ್ನು ಹಲವುವೇಳೆ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ಅಥವಾ ವಕ್ರತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.[೧][೨]

ಈ ಪದವನ್ನು ಸಂಕೇತಗಳು ಅಥವಾ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ವಿಲಕ್ಷಣ ಸಂಕೇತಗಳು ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು, ಉದಾ. ಕತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧದ ಅರ್ಥ ಸೂಚಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೋ ಅದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ತತ್ವದಿಂದ, ಶಬ್ದಗಳು ಕೇವಲ ಅವಿಚಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತವಲ್ಲದೇ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಲಕ್ಷಣ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

೧೯ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಲಕ್ಷಣತೆಯು ವೈದ್ಯರು ರೋಗಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಪ್ರತಿ ರೋಗವನ್ನು ಪ್ರತಿ ರೋಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ೧೮೭೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಯೂರೋಪ್‍ನಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಮಾಡಿದ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳು "ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಔಷಧಿ"ಯ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದಾಗ, ಈ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಬದಲಾಗಲು ಶುರುವಾಯಿತು. ಇದು ಇಂದು ಅಭ್ಯಾಸದ ಮಾನದಂಡವಾಗಿರುವ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಧಾರಿತ ಔಷಧಿಗೆ ಪೂರ್ವಗಾಮಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಮದ್ದಿಗೆ ವಿಲಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪದವು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಥವಾ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಔಷಧಿ/ಮದ್ದಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಿರದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಊಹಿಸಲಾಗದಂಥವು, ವಿಷಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಣದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಳು ಆಗದಿರಬಹುದು, ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಿರಬಹುದು, ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹರಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಮರಣ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತವೆ.

ಮನೋವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಈ ಪದವು ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಅನನ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹಲವುವೇಳೆ ಜೊತೆಗೆ ನವಜಾತತೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಾಗೂ ವರ್ತನವಾದದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ, ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಸುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರೀತಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ: ಮಾಂಸದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಖಾದ್ಯವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹವಿರಹ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಹೇಸಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವಿಲಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  1. Rundell, Michael (2002). Macmillan English Dictionary. Hannover: Schroedel Diesterweg.
  2. "Idiosyncrasy". Cambridge Dictionaries Online. Retrieved October 26, 2011.