ವಿಭೂತಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

[೧][೨]

ವಿಭೂತಿಯು ಲಿಂಗಾಯುತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು.

thumb|ವಿಭೂತಿಯ ಬಳಕೆ

ಪೀಠಿಕೆ.[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಿಭೂತಿ ದೇವರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಒಂದು ರೀತೆಯ ಭಸ್ಮ.ವಿಭೂತಿಯು ವೈಭವ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ.ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.ಇದರ ಉಪಯೋಗವು ಬೇರೆಯ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯು ಇದೆ. ವಿಭೂತಿಯು ಲಿಂಗಾಯುತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನುಹೊಂದಿದೆ, ಹಾಗು ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಛು ಅಂಶದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪದಾರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.ಹಿಂದು ಧರ್ಮದ ಪರಿಪಾಲಕರು ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ಶಿವನನ್ನು ಮೆಚ್ಛಿಸಲು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.ಇದು ಹುಬ್ಬುಗಳವರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತ್ರಿಪುಂದ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕವಾಗಿ ವಿಭೂತಿಯು ದೈವಾತ್ಮಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗು ವಿಭೂತಿಯು ಶಿವನಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಷಯ.ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಏನೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ಶಿವನು ತನ್ನ ಇಡೀ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಹಚ್ಛಿಕೊಂಡಿರುವುದು.ವಿಭೂತಿಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು 'ಸಶಿವರ್ಣಮ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಎಂದರೆ ಶಿವನು ಪವಿತ್ರತೆ,ಬೆಳಕು,ಕತ್ತಲು ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ದೇವರು ಎಂದು.ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಶಿವನಲ್ಲಿಅನೇಕ ಶಕ್ತಿಗಳೂ ಇದ್ದು, ಆತನಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಮಾಯೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಭೂತಿಯ ಬಳಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವಿದೆ.

ವಿಭೂತಿಯ ಉಪಯೋಗದ ಅರ್ಥ.[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮಾನವನು ತನ್ನ ಸಾವಾದ ನಂತರ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಸುಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಕಡೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಶದ ಭಸ್ಮವಷ್ಟೆ.ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು, ಇಂತಹ ಜನ್ಮ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾನವ ಹಾಗು ಅನೇಕ ಅಂಗಗಳು,ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆತನು ದೊಡ್ಡ-ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ,ಕೊನೆಗೆ ಸಾವಾದ ನಂತರ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸೌದೆಯಂತೆ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗುತ್ತಾನೆ.ಬೆಂಕಿಯು ಅಪವಿತ್ರವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಭಸ್ಮವಾಗಿಯೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.ಭಸ್ಮವು ಎಂದಿಗು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.ವಿಭೂತಿಯು ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ರೀತಿ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು,ದೇಹವನ್ನು,ಸೌದೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟರೆ ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿಯುವುದು ಭಸ್ಮ.ಯಾವುದೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸುಟ್ಟರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿಯುವುದೇ ಭಸ್ಮ.

ವಿಭೂತಿಯ ಉಪಯೋಗಗಳು:[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಿಭೂತಿ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯ ಉಪಯೋಗಗಳಿವೆ.ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಹಚ್ಛುವುದು ತಲೆನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.ವಿಭೂತಿಯ ಹಚ್ಚುವಿಕೆಯು ದೇಹದ ಏಳು ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ವಿಭೂತಿಯು ಕೆಮ್ಮು,ಶೀತ, ನೆಗಡಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಅಕ್ಕಿ ಹೊಟ್ಟು, ಸಗಣಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಸಗಣಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ನಂತರ ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಕೊಟ್ಟು ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕವಾಗಿ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಭಸ್ಮವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ವರ್ಣ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಚಿನ್ನದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ,ಶಂಕ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಶಂಕದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮಂಡೂರು ಭಸ್ಮವನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇವೆಲ್ಲವು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು,ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು-ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಪರಿಪಾಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ವಿಷಯ.ವಿಭೂತಿಯು ತನ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪೂಜೆ-ಪುರಸ್ಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಬದುಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ.

 • ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು, ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿಭೂತಿ ಪುಡಿಯಿಂದ ತಿಕ್ಕಿ ಹೊಳಪುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ವಿಭೂತಿ ಹುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಇಡುವದರ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಹುದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗುವದು.
 • ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಧರಿಸುವದರಿಂದ ಧಾರಕನ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
 • ವಿಭೂತಿ ಧಾರಣೆಯಿಂದ ದೈಹಿಕ ಉಷ್ಣತೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
 • ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಗೆ ಇದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾಗಿದೆ.
 • ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತು ಹಿಡಿಯುವ ಲಾಂಛನ; ತ್ರಿಪುಂಡ್ರವಾಗಿದೆ.
 • ಗುರು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾಗಿದೆ.

ವಿಭೂತಿಯ ವಿಧಗಳು:[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸುಡುವದರಿಂದ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುವೇ ವಿಭೂತಿ ಅಥವಾ ಭಸ್ಮ. ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ದಹಿಸಲ್ಪಡುವ ವಸ್ತುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿಭೂತಿಯನ್ದು ವಿಭಾಗಿಸಬಹುದು:

 1. ಗೋಮಯ ವಿಭೂತಿ: ದೇಸಿ ತಳಿಗಳ ಆಕಳ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಅದರಿಂದ ಕುಳ್ಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಣಗಿಸಲಾದ ಈ ಬೆರಣಿಗಳನ್ನು ಕಲ್ಮಶವಲ್ಲದ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸುಡುವದರಿಂದ ದೊರಕುವ ಬೂದಿಯನ್ನು ತೆಳುವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಸಿ, ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಘಟ್ಟಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವ ಪಾರಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶಿವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಲಾಗುವದು.
 2. ವನಸ್ಪತಿ ವಿಭೂತಿ: ಹಿಂದೂಗಳು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ( ಉದಾ: ಭತ್ತದ ತೌಡು, ಶ್ರೀಗಂಧ, ಹೊನ್ನೆ,ಅಶ್ವಥ್ಥ, ಬನ್ನಿ, ಆಲ, ಉತ್ತರಾಣಿ ಇತ್ಯಾದಿ), ಗಿಡ, ಮರ, ಸಸ್ಯಗಳ ದಹಯೋಗ್ಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಲಾಗುವದು. ಈ ವನಸ್ಪತಿಗಳನ್ನು ಕಲ್ಮಶವಲ್ಲದ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ದಹಿಸುವದರಿಂದ ದೊರಕುವ ಬೂದಿಯೇ ವನಸ್ಪತಿ ವಿಭೂತಿ. ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಘಟ್ಟಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವ ಪಾರಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶಿವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಲಾಗುವದು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಉಲ್ಲೇಖ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. www.bcsuddi.com/district/ವಿಭೂತಿ-ಏಕೆ-ಧರಿಸಬೇಕು/
 2. lingayatreligion.com/K/LingayatBasics/Vibhooti.htm
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ವಿಭೂತಿ&oldid=849225" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ