ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಿರೀಕಾರಕ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
ದೀಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ "ಕವಾಟ ಸ್ಥಿರೀಕಾರಕ" (ಚೋದಕ). ದೀಪ ಉಪಕ್ರಮ ಸಾಧನ ಮತ್ತು ಧಾರಕ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಿರೀಕಾರಕವು ವಿದ್ಯುತ್ ಪಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಧನ. ಸ್ಥಿರೀಕಾರಕಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಅವು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀಯಾನ್ ದೀಪಗಳು ಅಥವಾ ಬೆಳಕು ಸೂಸುವ ಡಾಯೋಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (ಎಲ್ಇಡಿ) ಬಳಸಲಾಗುವ ಒಂದು ಸರಣಿ ರೋಧಕದಷ್ಟು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.