ರೋಧಕ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶತುಸು ಒಳನೊಟವನ್ನೊಂದಿದ ಇಂಗಾಲದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ರೋಧಕ
ಟೇಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ರೋಧಕ.

ರೋಧಕವು (Resistor) ವಿದ್ಯುತ್ ಚಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಡಚಣೆಯ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ರೋಧ (Resistance) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಳತೆಯನ್ನು ಓಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓಮ್ ನ ಸಂಕೇತ 'Ω'. ಇದು ಕುದುರೆಯ ಲಾಳಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ೧ Ω ಎಂದರೆ ೧ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ನ್ನು ೧ ಆಂಪಿಯರ್ ನಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕರೆಯಬಹುದು. ರೋಧವು ಒಂದು Rheostat ಅಥವಾ Resistor ನ ಲಕ್ಷಣ. ಈ ಲಕ್ಷಣವು ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿರುತ್ತದೆ.ಲೋಹ ಗಳಲ್ಲಿ ರೋಧವು ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಒಣಗಿದ ಮರದ ತುಂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ರೋಧವು ಬಹು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಮಾಣ ೧ ಮೆಗಾ ಓಮ್ ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯಲು ಭಾರಿ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೂತ್ರದಂತೆ ರೋಧ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಮಾಣ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಬಹುದು.


ಪ್ರತಿರೋಧಕದ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಶ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಹ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ , ಮತ್ತು , ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ , ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳ ಒಳಗಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ . ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನದ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು , ಸಂಕೇತ ಮಟ್ಟದ , ಪಕ್ಷಪಾತ ಸಕ್ರಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು , ವಿದ್ಯುತ್ನ ಹರಿವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಇತರ ಬಳಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಡುವೆ ಸಂವಹನ ಮಾರ್ಗಗಳ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ . ಶಾಖ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಟ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎಂದು ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ , ಅಥವಾ ಜನರೇಟರುಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಲೋಡ್ , ಮೋಟಾರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು . ಸ್ಥಿರ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಷ್ಣತೆ, ಸಮಯ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಿಸುವುದು ಪ್ರತಿರೋಧಗಳು ಹೊಂದಿವೆ . ವೇರಿಯಬಲ್ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಶಾಖ, ಬೆಳಕು , ಆರ್ದ್ರತೆ , ಶಕ್ತಿ , ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ( ಇಂತಹ ಪರಿಮಾಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೀಪ ಡಿಮ್ಮರ್ ಎಂದು ) ಅಂಶಗಳು, ಅಥವಾ ಸಂವೇದನೆಯ ಸಾಧನಗಳಾದ ಹೊಂದಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು .


ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಲಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಂಡಲಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಗೂ. ವಿಭಿನ್ನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಬಹುದು . ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಜಾಲ ಒಳಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ .

ಪ್ರತಿರೋಧಕದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾರ್ಯ ತನ್ನ ಪ್ರತಿರೋಧ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ : ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣದ ಹೆಚ್ಚು ಒಂಬತ್ತು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿರೋಧ ಮುಖಬೆಲೆ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಒಳಗೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ .


ಓಮ್ನ ನಿಯಮ

ಆದರ್ಶ ಪ್ರತಿರೋಧಕದ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಓಮ್ನ ನಿಯಮ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ :

  V = I . R

ಓಮ್ನ ನಿಯಮ ಪ್ರತಿರೋಧಕದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ( ವಿ ) proportionality ನಿರಂತರ ಪ್ರತಿರೋಧ (R) ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ( ನಾನು ) , ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಒಂದು 300 ಒಮ್ ನಂತಹ ಪ್ರತಿರೋಧಕದ ಒಂದು 12 ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಜೋಡಣೆ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ , ನಂತರ 12 / 300 = 0.04 ಪಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂದು ಪ್ರತಿರೋಧಕದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ .

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪರ್ಯಾಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಣಾಮ ಇದು ಕೆಲವು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮತ್ತು ಧಾರಣ ಹೊಂದಿವೆ .

ಒಮ್ ನಂತಹ ( ಚಿಹ್ನೆ : Ω ) ಜಾರ್ಜ್ ಸೈಮನ್ ಓಮ್ನ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರೋಧಕ ಎಸ್ ಐ , ಆಗಿದೆ . ಒಂದು ಒಮ್ ನಂತಹ ಆಂಪಿಯರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ . ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ರಿಂದ milliohm ( 1 mΩ = 10-3 Ω ) , kilohm ( 1 kΩ = 103 Ω ) , ಮತ್ತು ರೋಧತ್ವದ ಏಕಮಾನ ( 1 MΩ = 106 Ω ) ಮೂಲಗಳಿಂದ ಘಟಕಗಳು ಇವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ .

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ರೋಧಕ&oldid=845587" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ