ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವಿತ್ತ ಮಂತ್ರಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ವಿತ್ತ ಮಂತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸಂಪುಟ ಸ್ಥಾನ. ಹಣಕಾಸು (ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ, ಖಜಾನೆ, ಅರ್ಥ, ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರ) ಮಂತ್ರಿಯು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿವಿಧ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಜೆಟ್ ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹಣಕಾಸುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ.