ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಯೋಜನೆ/ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ೨೦೨೪-೨೫ ಜನವರಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

೨೦೨೪-೨೫ ಸಾಲಿನ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿಂದ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು.

ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖನ ತಯಾರಿಸಲು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಸದಸ್ಯರು.

೨೦೨೪-೨೦೨೫ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. ----Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೧೨, ೧೯ ಜನವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 2. ----Santhosh Notagar99 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೭, ೯ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]


Association Secretary[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. --Mathew nicolas dsouza
 2. --Bhoomika . K. R

ಸದಸ್ಯರು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

https://kn.wikidata.org/

ಸಭೆ ೧ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದಿನಾಂಕ : ೧೯.೦೧.೨೦೨೪ - ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಮಯ:೨.೩೦-ರಿಂದ ೪.೩೦

ಎರಡನೆಯ ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೆಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರು

 1. #--Anjali guru arjunagi (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೧೭, ೧೯ ಜನವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 2. --Velentinafernandes168 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೧೭, ೧೯ ಜನವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 3. --Athashree Poojary03 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೧೮, ೧೯ ಜನವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 4. --Pranamraghav52 (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೦೧, ೧೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 5. --Joellobo9888 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೧೯, ೧೯ ಜನವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 6. --Pranamraghav52 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೦, ೧೯ ಜನವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 7. --Mathew nicolas dsouza (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೧, ೧೯ ಜನವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 8. --Bhoomika . K. R (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೩, ೧೯ ಜನವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 9. --Jyoti Hadapad03 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೪, ೧೯ ಜನವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 10. --Abhishek Shettigar (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೪೩, ೧೯ ಜನವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 11. --Umashree mallappa alkoppa (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೪೭, ೧೯ ಜನವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 12. --Anjali guru arjunagi (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೬, ೯ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 13. --Athashree Poojary03 ([[ಸದಸ್ಯರ ಚರ್ಚೆಪುಟ:Athashree

Poojary03|ಚರ್ಚೆ]]) ೧೪:೪೮, ೨೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST) ಒಂದನೆಯ ವರ್ಷ ಎರಡನೆಯ ಸೆಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರು

 1. --Sandhya aladka (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೬, ೧೯ ಜನವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 2. --Sabi sabira (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೧೯, ೧೯ ಜನವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 3. --Rekha Ammi (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೪, ೧೯ ಜನವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 4. --Nandini s l (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೧, ೧೯ ಜನವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 5. --Arati koralli (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೧, ೧೯ ಜನವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 6. --Sannidhi YJ (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೨, ೧೯ ಜನವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 7. --Beena v m (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೩, ೧೯ ಜನವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 8. --Sumeet Kamble418 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೪, ೧೯ ಜನವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 9. --Shruthi A H (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೫, ೧೯ ಜನವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 10. --Ananya Nadu (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೭, ೧೯ ಜನವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 11. --Renuka Adavani (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೧೯, ೧೯ ಜನವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 12. --Pooja gouda (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೧, ೧೯ ಜನವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 13. --Safeeyath Sana sheikh (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೨, ೧೯ ಜನವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 14. --Gopika T (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೪, ೧೯ ಜನವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 15. --Rashmi Shetty 07 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೪೩, ೧೯ ಜನವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 16. --ParvatiBhagwat (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೪೪, ೧೯ ಜನವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 17. --Lisha attavara (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೪, ೯ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 18. --ANUP AITHAL (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೫, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]

ಛಾಯಾಂಕಣ :

ಸಭೆ ೨ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದಿನಾಂಕ : ೦೯.೦೨.೨೦೨೪ - ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಮಯ:೨.೩೦-ರಿಂದ ೪.೩೦

ಅಧ‍್ಯಕ್ಷರು:

 1. --Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೦೬, ೯ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 2. ----Santhosh Notagar99 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೮, ೯ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]

ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು

 1. ----Bhagyashree Raveendra (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೧೩, ೯ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 2. --

ಎರಡನೆಯ ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೆಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸದಸ್ಯರು

 1. ----Joellobo9888 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೨, ೯ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 2. ----Abhishek Shettigar (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೨, ೯ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 3. --Athashree Poojary03 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೪, ೯ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 4. --Mathew nicolas dsouza (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೫, ೯ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 5. --Bhoomika . K. R (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೮, ೯ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 6. --Pranamraghav52 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೦, ೯ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 7. --Anjali guru arjunagi (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೧, ೯ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 8. --Velentinafernandes168 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೪, ೯ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]

ಒಂದನೆಯ ವರ್ಷ ಎರಡನೆಯ ಸೆಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸದಸ್ಯರು

 1. ----Renuka Adavani (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೨, ೯ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 2. --Umashree mallappa alkoppa (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೪, ೯ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 3. --Shruthi A H (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೮, ೯ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 4. --Sandhya aladka (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೯, ೯ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 5. --Rekha Ammi (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೦, ೯ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 6. --Dhanush n m (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೧, ೯ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 7. --Gopika T (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೩, ೯ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 8. --Lisha attavara (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೪, ೯ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 9. --Ananya Nadu (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೬, ೯ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 10. --Nandini s l (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೫, ೯ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 11. --Malingaraya yalagod (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೭, ೯ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 12. --Sumeet Kamble418 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೭, ೯ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 13. --Arati koralli (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೯, ೯ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 14. --Beena v m (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೦, ೯ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 15. --Safeeyath Sana sheikh (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೩, ೯ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 16. --ANUP AITHAL (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೫, ೯ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 17. --Sannidhi YJ (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೭, ೯ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST
 18. --ParvatiBhagwat (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೮, ೯ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 19. --Rashmi Shetty 07 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೧೦, ೯ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]

ಚಟುವಟಿಕೆ

 1. ಲಾಗಿನ್ ಆಗುವುದು
 2. ಕನ್ನಡ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪರಿಚಯ
 3. ಕಳೆದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಅವಲೋಕನ
 4. ಲೇಖನ ಸಂಪಾದನೆ : ಅನುವಾದ ಲೇಖನದ ತಯಾರಿ, ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡಿ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಉಲ್ಲೇಖ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಚಿತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇತ್ಯಾದಿ
 5. ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು

ಛಾಯಾಂಕಣ

ಸಭೆ ೩ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದಿನಾಂಕ : ೨೩.೦೨.೨೦೨೪ - ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಮಯ:೨.೩೦-ರಿಂದ ೪.೩೦

ಅಧ‍್ಯಕ್ಷರು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. ----Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೫, ೨೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 2. --Santhosh Notagar99 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೭, ೨೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]

ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಎರಡನೆಯ ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೆಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸದಸ್ಯರು

 1. --Abhishek Shettigar (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೫, ೨೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 2. --Velentinafernandes168 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೫, ೨೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 3. --Mathew nicolas dsouza (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೬, ೨೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 4. --Pranamraghav52 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೭, ೨೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 5. --Bhoomika . K. R (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೮, ೨೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]

-#-Sagarrai66 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೯, ೨೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]

 1. --Beena v m (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೦, ೨೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 2. --Athashree Poojary03 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೧, ೨೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 3. --Umashree mallappa alkoppa (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೩, ೨೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 4. --Jyoti Hadapad03 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೫, ೨೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 5. --Sagar Rai77 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೪, ೨೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]

ಒಂದನೆಯ ವರ್ಷ ಎರಡನೆಯ ಸೆಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸದಸ್ಯರು

 1. --Sumeet Kamble418 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೯, ೨೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 2. --Dhanush n m (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೯, ೨೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 3. --Ananya Nadu (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೦, ೨೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 4. --ParvatiBhagwat (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೦, ೨೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 5. --Lisha attavara (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೧, ೨೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 6. --Rekha Ammi (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೨, ೨೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 7. --Gopika T (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೨, ೨೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 8. --Malingaraya yalagod (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೩, ೨೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 9. --Sandhya aladka (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೩, ೨೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 10. --Sabi sabira (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೪, ೨೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 11. --Nandini s l (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೫, ೨೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 12. --Arati koralli (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೫, ೨೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 13. --Safeeyath Sana sheikh (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೮, ೨೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 14. _--Siddharth hs (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೭, ೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 15. --Arati koralli (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೦, ೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 16. --Rashmi Shetty 07 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೧, ೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 17. --Siddharth hs (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೩, ೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 18. --Shruthi A H (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೦೬, ೧೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 19. --Sandhya aladka (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೧, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 20. --Ananya Nadu (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೨, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 21. --Lisha attavara (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೩, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 22. --ANUP AITHAL (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೭, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 23. --Pranav D Shetty (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೩, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 24. --Shruthi A H (ಚರ್ಚೆ) ೧೭:೧೧, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]

ಚಟುವಟಿಕೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. ಲಾಗಿನ್ ಆಗುವುದು
 2. ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು
 3. https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Karavali_Wikimedians/Members&action=edit&section=9

ಛಾಯಾಂಕಣ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಭೆ ೪ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದಿನಾಂಕ : ೦೧.೦೩.೨೦೨೪ - ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಮಯ:೨.೩೦-ರಿಂದ ೪.೩೦

ಅಧ‍್ಯಕ್ಷರು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. --Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೬, ೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]

ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. --


ಎರಡನೆಯ ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೆಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸದಸ್ಯರು

 1. ----Abhishek Shettigar (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೨, ೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 2. --Velentinafernandes168 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೧, ೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 3. --Sagar Rai77 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೨, ೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 4. --Athashree Poojary03 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೩, ೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 5. --Joellobo9888 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೪, ೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 6. --Bhoomika . K. R (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೬, ೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 7. --Mathew nicolas dsouza (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೭, ೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]

ಒಂದನೆಯ ವರ್ಷ ಎರಡನೆಯ ಸೆಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸದಸ್ಯರು

 1. --Malingaraya yalagod (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೦, ೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 2. --Sandhya aladka (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೧, ೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 3. --Ananya Nadu (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೨, ೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 4. --Gopika T (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೩, ೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 5. --Lisha attavara (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೩, ೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 6. --Rekha Ammi (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೩, ೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 7. --Beena v m (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೪, ೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 8. --Sumeet Kamble418 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೪, ೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 9. --Shruthi A H (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೫, ೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 10. --Safeeyath Sana sheikh (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೬, ೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 11. --Dhanush n m (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೭, ೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 12. --Renuka Adavani (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೮, ೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 13. --Rashmi Shetty 07 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೯, ೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 14. --ParvatiBhagwat (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೨, ೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 15. --Sabi sabira (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೫, ೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 16. --ANUP AITHAL (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೮, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]

ಚಟುವಟಿಕೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. ಲಾಗಿನ್ ಆಗುವುದು
 2. ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ವಿಕಿಫೈ ಮಾಡುವುದು.
 3. ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಛಾಯಾಂಕಣ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಭೆ ೫ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದಿನಾಂಕ : ೧೫.೦೩.೨೦೨೪ - ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಮಯ:೨.೩೦-ರಿಂದ ೪.೩೦

ಅಧ‍್ಯಕ್ಷರು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. --Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೫, ೧೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 2. --Santhosh Notagar99 (ಚರ್ಚೆ) ೨೦:೪೨, ೧೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]

ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಎರಡನೆಯ ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೆಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸದಸ್ಯರು

 1. --Mathew nicolas dsouza (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೫೦, ೧೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 1. --Anjali guru arjunagi (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೩೬, ೧೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 2. --Sagar Rai77 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೫೦, ೧೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 3. --Pranamraghav52 (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೦೫, ೧೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 4. --Velentinafernandes168 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೫೨, ೧೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 5. --Bhoomika . K. R (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೫೪, ೧೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 6. --Athashree Poojary03 (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೦೨, ೧೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 7. --Jyoti Hadapad03 (ಚರ್ಚೆ) ೧೮:೫೪, ೧೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]

ಒಂದನೆಯ ವರ್ಷ ಎರಡನೆಯ ಸೆಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸದಸ್ಯರು

 1. --Malingaraya yalagod ([[ಸದಸ್ಯರ ಚರ್ಚೆಪುಟ:Malingaraya

yalagod|ಚರ್ಚೆ]]) ೧೫:೨೬, ೧೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)

 1. --Pooja gouda (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೯, ೧೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 2. --Sandhya aladka (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೫೦, ೧೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 3. --Ananya Nadu (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೫೩, ೧೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 4. --Nandini s l (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೫೫, ೧೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 5. --Sumeet Kamble418 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೫೭, ೧೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 6. --ParvatiBhagwat (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೫೮, ೧೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 7. Gopika T (ಚರ್ಚೆ)
 8. --Beena v m (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೦೩, ೧೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 9. --Arati koralli (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೦೪, ೧೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 10. --Rekha Ammi (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೦೭, ೧೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 11. Sabi sabira (ಚರ್ಚೆ)
 12. --Sannidhi YJ (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೧೧, ೧೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 13. --Dhanush n m (ಚರ್ಚೆ) ೧೭:೫೬, ೧೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]

ಚಟುವಟಿಕೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. Wikimedia Projects - Guest Talk by CIS-A2K Organization : Ms Nithesh Gill, Program Officer,CIS-A2K and Ms Chris, Communication Association CIS-A2K

ಛಾಯಾಂಕಣ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಭೆ ೬ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದಿನಾಂಕ : ೨೨.೦೩.೨೦೨೪ - ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಮಯ:೨.೩೦-ರಿಂದ ೪.೩೦

ಅಧ‍್ಯಕ್ಷರು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. ----Santhosh Notagar99 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೪, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 2. --Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೮, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]

ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಒಂದನೆಯ ವರ್ಷ ಎರಡನೆಯ ಸೆಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸದಸ್ಯರು

 1. --Sandhya aladka (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೬, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 2. --Ananya Nadu (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೭, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 3. --Lisha attavara (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೭, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 4. --Dhanush n m (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೮, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 5. --Sumeet Kamble418 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೯, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 6. --ANUP AITHAL (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೯, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 7. --Gopika T (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೧೦, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 8. --Beena v m (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೧೦, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 9. --Rashmi Shetty 07 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೧೦, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 10. --Arati koralli (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೧೧, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 11. --Rekha Ammi (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೧೧, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 12. --Nandini s l (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೧೨, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 13. --Sannidhi YJ (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೧೩, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 14. --ParvatiBhagwat (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೧೪, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 15. --Safeeyath Sana sheikh (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೧೪, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 16. --Malingaraya yalagod (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೨, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 17. --Shruthi A H (ಚರ್ಚೆ) ೧೭:೦೯, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]

ಎರಡನೆಯ ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೆಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸದಸ್ಯರು

 1. ----Mathew nicolas dsouza (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೧, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 2. --Velentinafernandes168 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೧, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 3. --Sagar Rai77 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೩, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 4. --Athashree Poojary03 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೩, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 5. --Jyoti Hadapad03 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೪, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 6. --Bhoomika . K. R (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೪, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 7. --Pranamraghav52 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೪, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 8. --Anjali guru arjunagi (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೫, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 9. --Umashree mallappa alkoppa (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೯, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 10. --Abhishek Shettigar (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೩೦, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]

ಚಟುವಟಿಕೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಛಾಯಾಂಕಣ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]