ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಯೋಜನೆ/ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ೨೦೨೧-೨೨

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

೨೦೨೧-೨೨ ಸಾಲಿನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು.

ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಕೊಂಕಣಿ, ಮಲಯಾಳಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖನ ತಯಾರಿಸಲು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಸದಸ್ಯರು.

೨೦೨೧-೨೦೨೨ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. --Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೨, ೧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)
 2. --Santhosh notagar (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೪, ೧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)Association Secretary[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಭೆ ೧ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರು
ದಿನಾಂಕ : ೦೧.೦೪.೨೦೨೨ - ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಮಯ:೩ ರಿಂದ ೫
 • ಎರಡನೆಯ ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೆಮ್
 1. Anurag Rao
 2. Manvitha Shetty
 3. Shvesh Kottary
 4. Abdul Fahad
 5. Ibrahim Zahid
 6. Nafis Ahmed
 7. Shariq Hussian
 8. Nasheed Ihthisham


 • ಮೊದಲನೆಯ ವರ್ಷ ಎರಡನೆಯ ಸೆಮ್
 1. Shahin Haneef
 2. Lenisha Mendonsa


ಸಭೆ ೨ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರು
ದಿನಾಂಕ : ೦೮.೦೪.೨೦೨೨ - ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಮಯ:೩ ರಿಂದ ೫
 1. --Vishwanatha Badikana
 2. --Santhosh Notagar (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೮, ೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೨ (UTC)

ಎರಡನೆಯ ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೆಮ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. --MANVITHASHETTY2703 (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೩, ೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 2. --Hussain Shariq (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೪, ೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 3. --Nasheed Ihthishaam (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೬, ೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 4. --Amal saji 204781 (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೬, ೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 5. --AbdulFahad03 (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೮, ೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 6. --SHVESH KOTTARY BCA (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೮, ೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 7. --Sana Asmath (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೮, ೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 8. --Soujanya laxmi (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೯, ೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 9. --Nafis Ahmad203554 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೦, ೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 10. --H MUHAMMED HUDAIFA (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೨, ೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 11. --Zahid ibrahim02 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೧, ೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 12. --Jovan Barboza (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೬, ೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 13. --Ubais000 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೩, ೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೨ (UTC)

ಮೊದಲನೆಯ ವರ್ಷ ಎರಡನೆಯ ಸೆಮ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. --Lenisha Mendonsa (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೩, ೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 2. --Raheef123 (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೮, ೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 3. --Shahinshah486 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೧, ೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 4. --Raheef123 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೪, ೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 5. --Anvesh1103 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೮, ೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೨ (UTC)

ಚಿತ್ರ ಗ್ಯಾಲರಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಭೆ ೪ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರು
ದಿನಾಂಕ : ೨೯.೦೪.೨೦೨೨ - ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಮಯ:೩ ರಿಂದ ೫
 1. --Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೮, ೨೯ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೨ (UTC)

ಈ ದಿನದ ಚಟುವಟಿಕೆ - ತುಳು ವಿಕ್ಷನರಿ ಸಂಪಾದನೆ

ಎರಡನೆಯ ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೆಮ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. --Sana Asmath (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೦, ೨೯ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 2. --Jovan Barboza (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೧, ೨೯ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 3. --Amal saji 204781 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೨, ೨೯ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 4. --Soujanya laxmi (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೪೬, ೨೯ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೨ (UTC)

--Jashwik (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೯, ೨೭ ಮೇ ೨೦೨೨ (UTC)=== ಮೊದಲನೆಯ ವರ್ಷ ಎರಡನೆಯ ಸೆಮ್===

 1. --Hassan Shahid Ali (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೮, ೨೯ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 2. --Jashwik (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೪, ೨೯ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 3. --Lenisha Mendonsa (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೧, ೨೯ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 4. --Anvesh1103 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೧, ೨೯ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 5. --Raheef123 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೪, ೨೯ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 6. --Shahinshah486 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೧, ೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 7. --Jashwik (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೯, ೨೭ ಮೇ ೨೦೨೨ (UTC)

ಸಭೆ ೫ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರು ದಿನಾಂಕ : ೨೦.೦೫.೨೦೨೨ - ಶುಕ್ರವಾರ ಸಮಯ:೩ ರಿಂದ ೫

 1. --Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೦, ೨೦ ಮೇ ೨೦೨೨ (UTC)
 2. --Santhosh Notagar (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೧, ೨೦ ಮೇ ೨೦೨೨ (UTC)

ಈ ದಿನದ ಚಟುವಟಿಕೆ - ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೆ

 1. ಅನುವಾದದ ಬಗೆಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡೆದಿರುವುದು

ಎರಡನೆಯ ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೆಮ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. --MANVITHASHETTY2703 (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೨, ೨೦ ಮೇ ೨೦೨೨ (UTC)
 2. --Sana Asmath (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೩, ೨೦ ಮೇ ೨೦೨೨ (UTC)
 3. --Soujanya laxmi (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೩, ೨೦ ಮೇ ೨೦೨೨ (UTC)
 4. --Zahid ibrahim203238 (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೯, ೨೦ ಮೇ ೨೦೨೨ (UTC)
 5. --H MUHAMMED HUDAIFA (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೦, ೨೦ ಮೇ ೨೦೨೨ (UTC)
 6. --SHVESH KOTTARY BCA (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೦, ೨೦ ಮೇ ೨೦೨೨ (UTC)

ಸಭೆ ೬ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರು ದಿನಾಂಕ : ೨೭.೦೫.೨೦೨೨ - ಶುಕ್ರವಾರ ಸಮಯ:೩ ರಿಂದ ೫


ಈ ದಿನದ ಚಟುವಟಿಕೆ - ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೆ

 1. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು

--Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೦, ೨೭ ಮೇ ೨೦೨೨ (UTC)

ಎರಡನೆಯ ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೆಮ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. --Pratham karkera (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೪, ೨೭ ಮೇ ೨೦೨೨ (UTC)
 2. --Sana Asmath (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೪, ೨೭ ಮೇ ೨೦೨೨ (UTC)
 3. --Anurag Rao 203839 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೫, ೨೭ ಮೇ ೨೦೨೨ (UTC)
 4. --H MUHAMMED HUDAIFA (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೭, ೨೭ ಮೇ ೨೦೨೨ (UTC)
 5. --Hussain Shariq (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೧, ೨೭ ಮೇ ೨೦೨೨ (UTC)#
 6. --MANVITHASHETTY2703 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೩, ೨೭ ಮೇ ೨೦೨೨ (UTC)
 7. --Jovan Barboza (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೨, ೨೭ ಮೇ ೨೦೨೨ (UTC)
 8. --Nafis Ahmad203554 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೪, ೨೭ ಮೇ ೨೦೨೨ (UTC)
 9. --Ovans Sharwin Pinto (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೬, ೨೭ ಮೇ ೨೦೨೨ (UTC)
 10. --SHVESH KOTTARY BCA (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೭, ೨೭ ಮೇ ೨೦೨೨ (UTC)
 11. --Amal saji 204781 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೮, ೨೭ ಮೇ ೨೦೨೨ (UTC)
 12. --Zahid ibrahim203238 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೮, ೨೭ ಮೇ ೨೦೨೨ (UTC)

ಮೊದಲನೆಯ ವರ್ಷ ಎರಡನೆಯ ಸೆಮ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. --Anvesh1103 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೦, ೨೭ ಮೇ ೨೦೨೨ (UTC)
 2. --Shahinshah486 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೧, ೨೭ ಮೇ ೨೦೨೨ (UTC)
 3. --Hassan Shahid Ali (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೬, ೨೭ ಮೇ ೨೦೨೨ (UTC)
 4. --Lenisha Mendonsa (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೪, ೨೭ ಮೇ ೨೦೨೨ (UTC)
 5. --Raheef123 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೯, ೨೭ ಮೇ ೨೦೨೨ (UTC)
 6. --Jashwik (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೯, ೨೭ ಮೇ ೨೦೨೨ (UTC)
 7. --Mithal Hamza (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೨೦, ೨೭ ಮೇ ೨೦೨೨ (UTC)

ಚಿತ್ರಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]