ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಯೋಜನೆ/ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ೨೦೨೧-೨೨

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
Jump to navigation Jump to search

೨೦೨೧-೨೨ ಸಾಲಿನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು.

ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಕೊಂಕಣಿ, ಮಲಯಾಳಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖನ ತಯಾರಿಸಲು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಸದಸ್ಯರು.

--2401:4900:336F:A9AF:1:0:6213:718C ೧೦:೨೦, ೨೨ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)== ೨೦೨೧-೨೦೨೨ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ==[reply]

 1. --Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೨, ೧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 2. --Santhosh notagar (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೪, ೧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]Association Secretary[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸದಸ್ಯರು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಎರಡನೆಯ ವರ್ಷ
 1. --Anurag Rao 203839 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೪, ೧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 2. --Jovan Chris Barboza (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೭, ೧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 3. --MANVITHASHETTY2703 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೭, ೧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 4. --Sana Asmath (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೪೨, ೧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 5. --Hussain Shariq (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೫೪, ೧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 6. --Pratham karkera 203864 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೪, ೧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]


 • ಮೊದಲನೆಯ ವರ್ಷ
 1. --Lenisha Mendonsa (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೭, ೧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 2. --Jashwik Kottary (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೪೯, ೧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 3. --Anvesh1103 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೫೧, ೧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]

ಸಭೆ ೧ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ - ಚಿತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದಿನಾಂಕ : ೦೧.೧೦.೨೦೨೦ - ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಮಯ:೩ ರಿಂದ ೫


ಸಭೆ ೨ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ - ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದಿನಾಂಕ : ೨೨.೧೦.೨೦೨೧ - ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಮಯ:೩ ರಿಂದ ೫

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. --Santhosh notagar (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೪, ೨೨ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 2. --Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೮, ೨೨ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]


ಸದಸ್ಯರು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸೈನ್ ಮಾಡಲು ಈ ಮುಂದಿನ ಸಿಂಬಲ್ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಹಾಕಿ - ~~

 1. --Anvesh1103 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೦, ೨೨ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 2. --Anurag Rao 203839 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೨, ೨೨ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 3. --Jovan Chris Barboza (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೧, ೨೨ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 4. --Lenisha Mendonsa (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೪೦, ೨೨ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 5. --AbdulFahad03 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೨೦, ೨೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 6. ----Soujanya laxmi (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೨೭, ೨೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]

ಚಟುವಟಿಕೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಭೆ ೩ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ - ಆಫ್‍ಲೈನ್ ತರಗತಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದಿನಾಂಕ : ೨೬.೧೧.೨೦೨೧ - ಶುಕ್ರವಾರ ಸಮಯ:೩ ರಿಂದ ೫

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. --Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೪, ೨೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 2. --Santhosh notagar (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೨೮, ೨೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]

ಸದಸ್ಯರು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸೈನ್ ಮಾಡಲು ಈ ಮುಂದಿನ ಸಿಂಬಲ್ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಹಾಕಿ - ~~

 1. --Nasheed Ihthishaam (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೧, ೨೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 2. --Anurag Rao 203839 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೨, ೨೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 3. --Hussain Shariq (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೫, ೨೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 4. --H MUHAMMED HUDAIFA (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೫, ೨೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 5. --SHVESH KOTTARY BCA (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೮, ೨೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 6. --Amal saji 204781 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೨೦, ೨೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 7. --Soujanya laxmi (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೨೧, ೨೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 8. --Sana Asmath (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೨೯, ೨೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 9. --Nafis Ahmad203554 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೦, ೨೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 10. --AbdulFahad03
 11. ---Ovans Sharwin Pinto (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೨೭, ೨೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)ಓರೆ ಅಕ್ಷರಗಳು[reply]

(ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೪, ೨೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]

ಈ ದಿನದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದವರ ಚಿತ್ರ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. In today's class we learned about posting and uploading pictures in Wikipedia.
 2. logging in the Wikipedia
 3. creating of contents

ಸಭೆ 4 ವಿಕಿಪೀಡಿಯ - ಆಫ್‍ಲೈನ್ ತರಗತಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಿಷಯ : ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫೋಟೋ ವಾಕ್ ದಿನಾಂಕ : 10.12.2021 - ಶುಕ್ರವಾರ ಸಮಯ: 3 ರಿಂದ 5

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. --Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೬, ೧೦ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 2. --Santhosh Notagar (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೭, ೧೦ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]

ಸದಸ್ಯರು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸೈನ್ ಮಾಡಲು ಈ ಮುಂದಿನ ಸಿಂಬಲ್ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಹಾಕಿ - ~~

 1. --Nasheed Ihthishaam (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೦, ೧೦ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 2. --Hussain Shariq (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೧, ೧೦ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 3. --H Muhammad Hudaifa (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೩, ೧೦ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 4. --Anurag Rao 203839 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೪, ೧೦ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 5. --Soujanya laxmi (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೪, ೧೦ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 6. --Pratham karkera (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೬, ೧೦ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 7. --MANVITHASHETTY2703 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೬, ೧೦ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 8. --Nafis Ahmad203554 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೮, ೧೦ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 9. --Amal saji 204781 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೦, ೧೦ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 10. --Zahid ibrahim203238 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೬, ೧೦ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 11. --Ovans (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೫೬, ೧೦ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]

ಫೋಟೋ ವಾಕ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಭೆ 5 ವಿಕಿಪೀಡಿಯ - ಆಫ್‍ಲೈನ್ ತರಗತಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಿಷಯ : ಸಂಪಾದನೆ ದಿನಾಂಕ : 17.12.2021 - ಶುಕ್ರವಾರ ಸಮಯ: 3 ರಿಂದ 5

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. --Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೫, ೧೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 2. --Santhosh Notagar (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೫೦, ೧೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]

ಸದಸ್ಯರು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. --Soujanya laxmi (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೯, ೧೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 2. --Ovans (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೦, ೧೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 3. --MANVITHASHETTY2703 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೧, ೧೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 4. --H Muhammad Hudaifa (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೨, ೧೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 5. --Nasheed Ihthishaam (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೨, ೧೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 6. --Hussain Shariq (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೩, ೧೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]
 7. --Zahid ibrahim203238 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೨೩, ೧೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ (UTC)[reply]