ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಯೋಜನೆ/ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ೨೦೨೦-೨೧

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

೨೦೨೦-೨೧ ಸಾಲಿನ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು.

ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಕೊಂಕಣಿ, ಮಲಯಾಳಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖನ ತಯಾರಿಸಲು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಸದಸ್ಯರು.

೨೦೨೦-೨೦೨೧ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. --Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೨೩, ೨೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 2. --Santhosh notagar (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೩೦, ೨೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)


Association Secretary[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. --Mohammad Safwan 7 (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೨೮, ೨೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)

ಸದಸ್ಯರು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಎರಡನೆಯ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

 1. --Abdul Khader Hilmee (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೩೨, ೨೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 2. --Moideen Moidu (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೩೪, ೨೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 3. --K!ran babu (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೦, ೨೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 4. --Sana Asmath (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೨೮, ೨೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 5. --Sinanmubarak (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೪೫, ೮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 6. --Mohammed Anas 7 (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೦೫, ೮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 7. --Abdul Mashoodh (ಚರ್ಚೆ)


ಮೊದಲನೆಯ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು.

 1. --Anurag Rao 203839 (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೩೬, ೨೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 2. --Nasheed Ihthishaam (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೩೩, ೧೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 3. --Sana Asmath (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೪೯, ೨೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 4. asmath sana
 1. --Abdul Fahad (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೪೯, ೨೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 2. --AbdulFahad03 (ಚರ್ಚೆ)
 3. --Shvesh kottary (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೪೯, ೨೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)

ಸಭೆ ೩ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ - ಚಿತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದಿನಾಂಕ : ೦೮.೧೦.೨೦೨೦ - ಗುರುವಾರ
ಸಮಯ:೨ ರಿಂದ ೩.೩೦

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

 1. --Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೩೨, ೮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 2. --Santhosh notagar (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೩೯, ೮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)

ಸದಸ್ಯರು

 1. --Mohammad Safwan 7 (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೪೬, ೮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 2. —--Moideen Moidu (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೪೩, ೮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 3. --Sinanmubarak (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೪೪, ೮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 4. Abdul Mashoodh (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೫೮, ೮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 5. --Mohammed Anas 7 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೩, ೨೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 6. --Joel.C.ABRAHAM (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೦೧, ೮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 7. --Augustine Philip (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೦೭, ೮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 8. --K!ran babu (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೧೧, ೮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 9. --S M Nihad (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೧೩, ೮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)

ಸಭೆ ೪ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ - ಲೇಖನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ.[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದಿನಾಂಕ : ೧೬.೧೦.೨೦೨೦ - ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಮಯ:೨ ರಿಂದ ೩.೩೦

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

 1. --Vishwanatha Badikana --Abdul Khader Hilmee (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೨೪, ೧೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)(ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೧೧, ೧೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 2. --Santhosh notagar (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೧೪, ೧೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)

ಸದಸ್ಯರು (ಸೈನ್ ಮಾಡಲು ಈ ಮುಂದಿನ ಸಿಂಬಲ್ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಹಾಕಿ - ~~)

 1. --Mohammad Safwan 7 (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೧೯, ೧೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 2. --Abdul Mashoodh (ಚರ್ಚೆ)
 3. --Moideen Moidu (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೧೬, ೧೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 4. --S M Nihad (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೧೮, ೧೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 5. --Abdul Khader Hilmee (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೨೪, ೧೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 6. --Anurag Rao 203839 (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೨೯, ೧೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 7. --Mohammed Anas 7 (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೩೨, ೧೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 8. --Nasheed Ihthishaam (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೩೩, ೧೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 9. --Sana Asmath (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೬, ೧೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 10. Sinanmubarak (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೯, ೧೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 11. Hussain Shariq (ಚರ್ಚೆ) ೧೩:೨೦, ೧೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)

ಸಭೆ ೫ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ - ಲೇಖನ ಬರವಣಿಗೆ ಕಾರ್ಯಗಾರ.[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದಿನಾಂಕ : ೨೩.೧೦.೨೦೨೦ - ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಮಯ:೨ ರಿಂದ ೩.೩೦

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

 1. --Vishwanatha Badikana
 2. --Santhosh notagar (ಚರ್ಚೆ)

ಸದಸ್ಯರು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಎರಡನೆಯ ವರ್ಷ

 1. Abdul Mashoodh (ಚರ್ಚೆ)
 2. --Moideen Moidu (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೪೩, ೨೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 3. --Sinanmubarak (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೫೧, ೨೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 4. --Abdul Khader Hilmee (ಚರ್ಚೆ)
 5. --Mohammed Anas 7 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೨, ೨೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 6. --Mohammad Safwan 7 (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೫೬, ೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)

ಮೊದಲನೆಯ ವರ್ಷ

 1. --Anurag Rao 203839 (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೪೫, ೨೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 2. 0Sana Asmath (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೫೦, ೨೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 3. Hussain Shariq (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೫೬, ೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)

File:IMG-20201106-WA0000.jpg

 1. --shvesh kottary 204755 (ಚರ್ಚೆ)೦೮:೫೦, ೨೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 2. --Nasheed Ihthishaam (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೧೦, ೨೦ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)

ಸಭೆ ೬ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ - ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದಿನಾಂಕ : ೦೬.೧೧.೨೦೨೦ - ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಮಯ:೨ ರಿಂದ ೩.೩೦

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

 1. --Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೩೭, ೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 2. --Santhosh notagar (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೫೧, ೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)


ಸದಸ್ಯರು (ಸೈನ್ ಮಾಡಲು ಈ ಮುಂದಿನ ಸಿಂಬಲ್ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಹಾಕಿ - ~~)

 1. Abdul Mashoodh (ಚರ್ಚೆ)
 2. --Moideen Moidu (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೫೨, ೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 3. --Mohammed Anas 7 (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೫೩, ೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 4. --Mohammad Safwan 7 (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೫೫, ೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 5. --S M Nihad (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೫೭, ೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 6. Sinanmubarak (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೧೮, ೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 7. --Anurag Rao 203839 (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೦೦, ೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 8. --ಸದಸ್ಯ:SHVESH KOTTARY (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೦೦, ೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 9. --Abdul Khader Hilmee (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೧೪, ೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)

ಸಭೆ ೭ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ - ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಾರ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದಿನಾಂಕ : ೨೦.೧೧.೨೦೨೦ - ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಮಯ:೨ ರಿಂದ ೩.೩೦


ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

 1. --Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೪೨, ೨೦ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 2. --Santhosh notagar (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೫೭, ೨೦ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)


ಸದಸ್ಯರು

 1. --Abdul Khader Hilmee (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೧೬, ೨೦ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 2. --Mohammed Anas 7 (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೪೮, ೨೦ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 3. Abdul Mashoodh (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೦೧, ೨೦ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 4. Sinanmubarak ([[ಸದಸ್ಯರ

ಚರ್ಚೆಪುಟ:Sinanmubarak|ಚರ್ಚೆ]]) ೦೯:೧೪, ೨೦ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)

 1. -- asmath sana
 2. Hussain Shariq (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೦೫, ೨೦ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 3. --Nasheed Ihthishaam (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೧೧, ೨೦ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)
 4. --shvesh kottary (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೧೧, ೨೦ ನವೆಂಬರ್
೨೦೨೦ (UTC)
 1. --2401:4900:26AB:1DA8:0:0:ECC0:E501 ೦೯:೩೯, ೨೦ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)asmath sana
 2. H Muhammed Hudaifa
 3. --S M Nihad (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೪೦, ೨೦ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)