ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಯೋಜನೆ/ಗಣಕಯಂತ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಗಳ ಯೋಜನೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಗಣಕಯಂತ್ರ ಇಂದು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಗೇ ಬರೆಯುವ (ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಲಿಟ್ರೇಶನ್) ಅಥವಾ ಅನುವಾದ(ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಲೇಶನ್) ರೂಪದ ಶೀಷಿ‌ಕೆ ಪದಗಳಾಗಿ ಬಳಸಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಮುಂದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೇಖನಗಳ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅವುಗಳ ಆಧಾರದೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

ಸಂಪಾದಿಸುವವರು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕನ್ನಡ ಬಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್(BCA), ಬಿಎಸ್ಸ್‌.ಸಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಬಿ.ಇ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಎಂಸಿಎ ಓದಿದವರು ಲೇಖನ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೂ ಲೇಖನ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

ಲೇಖನಗಳ ಪಟ್ಟಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಭಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಲೇಖನ ಕನ್ನಡ ಲೇಖನ ಹೆಸರು ಗುಣಮಟ್ಟ ಲೇಖನ ತಯಾರಿಸಿದವರು