ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅಡ್ಡದಾರಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ರಿಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಳಸಿ ಯಾವುದೇ ಪುಟಕ್ಕೆ shortcut ಅಥವ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಪುಟಗಳಿಗೆ shortcut ಹಾಕಲು ಕಾರ್ಯನೀತಿಯಂತೆ ಸಲ್ಲದು. shortcut ಒಂದನ್ನು ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಆ ಲೇಖನವಿರಬೇಕು:

  • ಸಮುದಾಯ ಪುಟವಾಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ಸದಸ್ಯರು ನಿತ್ಯ ಬಳಸುವಂತಹ ಪುಟವಾಗಿರಬೇಕು.
  • ಸದಸ್ಯರ ಪುಟ ಅಥವ ಖಾಸಗಿ ಪುಟವಾಗಿರಕೂಡದು.

Shortcut ಸೇರಿಸಿರುವ ಪುಟಕ್ಕೆ {{Shortcut|WP:CP}} ಎಂಬಂತೆ (WP:CP ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾದುದೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ) ಟೆಂಪ್ಲೇಟು ಸೇರಿಸುವುದು ಮರೆಯಬೇಡಿ.