ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವರ್ಗ:ಪುರುಷ ಸಂತರು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂತರು ಆಗಿ ಹೋಗಿರುವರು. ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಸಂಖ್ಯ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಸಂತರ ಹೆಸರು, ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಇಂದೂ ಉಳಿದಿವೆ. ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬರೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯ ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಂತರ ಪರಿಚಯ ಈ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿನವರದೇ ಆಗಿರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ.. ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪೂರ್ಣ ವ್ರುತ್ತಾಂತವನ್ನು ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ..ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಂತರ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ.: ೧)== ನಾರದ ==: ದೇವರ್ಷಿ ನಾರದ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಕ್ಠ. ಭಕ್ತಿಸೂತ್ರಗಳ ಕರ್ತೃ. ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಪಾಡುತ್ತಾ ಕಳೆದ ಸಂತ. ಈತನೇ ಮೊದಲ ವೀಣೆಯ ಜನಕ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಆತ್ಮ`ಙ್ನಾನಿ ಯಾದ ನಾರದರು ಭಗವದ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಸುಲಭೋಪಾಯ ಭಕ್ತಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವರು. ೨) === ಪ್ರಹ್ಲಾದ: : ನಾಸ್ತಿಕವಾದಿ ರಾಜ ಹಿರಣ್ಯ ಕಷಿಪುವಿನ ಮಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ. ಇನ್ನೂ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ನಾರದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾಗವತೋತ್ತಮ. ಭಗವಂತನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇರುವನೆಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಸಂತ.

"ಪುರುಷ ಸಂತರು" ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಲೇಖನಗಳು

ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪುಟವೊಂದು ಇದೆ.