ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟೀ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟೀ/ಕಲಿಕೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಧೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲು ತೊಂದರೆ ಇದ್ಧಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಪರಿಚಿತ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ." ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲು ತೊಂದರೆ " ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೆಲವು ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿ ' ಕಲಿಕೆ ಯಲ್ಲಿ ವೈತ್ಯಾಸವಿರುತಧೆ 'ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿಧೆ. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಕಲಿಕೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆ ಕಲಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದಲು ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ , ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿನ್ನವಾಗಿದೆ .ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಕಲಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುದಿಲ್ಲ.ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸೈಕೊಲೂಜಿಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರುವ ಕೆಲವು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಕಲಿಕೆ ಇದೆ ಎಂಧು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪತ್ತೆಗಾರಿಕೆ ಇಂಧ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆವರ್ತನ ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವಿರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂಧ ಇಬ್ಬರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗೊಳ್ಳಬಾರಧು." ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಲಿಕೆ " ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, ವಿಶಿಷ್ಠ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭಾಷೆ , ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಅಸಮರ್ಪಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ [೧] .ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಕಲಿಕೆ ವಿಧಗಳು ( dysgraphia ) ಬರೆಯಲು , ಗಣಿತ ( dyscalculia ) ಮತ್ತು ಓದುವ( (dysgraphia) )ಸೇರಿವೆ . ಅಪರಿಚಿತ ಅಂಶವನ್ನು ಮೆದುಳಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತಗೊಳಿಸುತಧೆ.ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೇಗ ಅಥವಾ ಕಲಿಕೆಯ ನ್ಯೂನತೆ ಪರಿಣಾಮ ಯಾರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲು ಮಾಡಬಹುದು.ಕಲಿಕೆಯ ನ್ಯೂನತೆ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವತಃವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದಾಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲಿಕೆಯ ವಿಕಲಾಂಗತೆಗಳುಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅನನ್ಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಕ್ತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆಳೆಸುವ ಎಂದು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಬಳಸಬಹುದು.ಇತರರು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಳ ವಾಗೀರಬಹುದು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿ ಇರುತದೆ.ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತರಗತಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತರಬೇತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ರಚಿಸಿದಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ನೆರವಾಗತದೆ.ಸ್ಕೂಲ್ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅರ್ಹ ವೃತ್ತಿಪರರು ರಚಿಸುವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಉಪಾಯಾಗಿ ಆಗುತದೆ.ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಂಬಲ ಕಲಿಕೆಯ ವಿಕಲಾಂಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.


ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಮಿತಿಯನು ನ್ಯಾಶನಲ್ ಜಾಯಂಟ್ ಕಮಿಟೀ ಒನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ (National Joint Committee on Learning Disabilities ,NJCLD) ಎಂದು ಗುರಿತಿಸುತಾರೆ [೨].NJCLD ಮಗುವಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಅಥವಾ ಸಾಧನೆಯ ತನ್ನ ಮಟ್ಟದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು'ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟೀ'ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ[೩].ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಕೆಯ ನ್ಯೂನತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ NJCLD ಮಾನಕ , ಆದರೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ.ಅನೇಕ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಕಲಿಕೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ , ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನಾಗಳು ಪಡೆಯುತಿತು. NJCLD ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾತು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಕಲಿಕೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ, ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಗೊಂದಲ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಬಾರದು [೪].

ವಿಧಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥತೆಯನು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಪರಿಣಾಮ ಯಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತದೆ

ಮಾಹಿತಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಹಂತ:[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥತೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಸ್ಕರಣ ಆದಾರಿತ್ವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ:ಇನ್ಪುಟ್ , ಏಕೀಕರಣ , ಶೇಖರಣೆ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ [೫].ಅನೇಕ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥತೆ ವೈಪರಿತ್ಯಗಳು ಸಂಕಲನಗಳಿಂದ ಮಾತು ಸಾಮಾಜಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ವರ್ತನೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಂದ ಕೊಡಿರುತದೆ.[೬]


ಇನ್ಪುಟ್ : ಇದು ದೃಶ್ಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರಾವ್ಯ ಗ್ರಹಿಕೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಮೂಲಕ ಗ್ರಹಿಸವ ಮಾಹಿತಿ.ದೃಶ್ಯ ಗ್ರಹಿಕೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದಾಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಆಕಾರ , ಸ್ಥಾನ, ಅಥವಾ ಗಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಾಲು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಂತರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರತೆಗಳು ಹೋಲಿಸಬಹುದು ಇದು ಕ್ರಮಾಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು , ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ.ಶ್ರಾವ್ಯ ಗ್ರಹಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದಾಗ ಒಂದೇ ಧ್ವನಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ತೂಂದರೆ ಆಗುತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತರಗತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಧ್ವನಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿಡುವುದು ಕಷ್ಟ.ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಪರ್ಶ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅವರು ನೋವು ಅಥವಾ ಅಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಲ್ಲದ ಕಾಣಿಸಬಹುದು.


ಏಕೀಕರಣ:ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಇನ್ಪುಟ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ವಿಂಗಡಿಸುವುದು,ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಇರಿಸುವುದು , ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಕಲಿಕೆಯ ಸಂಬಂದಿತವಾಗಿರುತದೆ.ಈ ತೊಂದರೆಗಳಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ವಾರದ ದಿನಗಳ ಸರಿಯಾದ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತು ಅದನು ಕಲಿಕೆಯ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ಬಡ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.


ಸಂಗ್ರಹ: ಮೆಮೊರಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಅಥವಾ ಸಕ್ರಿಯ ನೆನಪಿನ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೆಮೊರಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಮೆಮೊರಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ವಸ್ತು ತಿಳಿಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಪುನರಾವರ್ತನೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತದೆ.


ಔಟ್ಪುಟ್ : ಮಾಹಿತಿ ಪದಗಳ ಮೂಲಕ ಮೆದುಳಿನ ಹೊರಬರುವುದು : ಅಂದರೆ ಭಾಷೆ ಔಟ್ಪುಟ್, ಅಥವಾ ಬರಹ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮೂಲಕ.ಭಾಷೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಡುವ ಭಾಷೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು.


ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  1. Childhood Voyages in Development Third Edition, Thomson Wadsworth. (2008), p. 387. Retrieved 2012-12-19.
  2. "National Joint Committee on Learning Disabilities". LD Online. 2010 WETA.
  3. 1981; 1985
  4. Learning Disability Quarterly, Vol. 10, No. 2 (Spring, 1987), pp. 136-138
  5. National Dissemination Center for Children with Disabilities (NICHY), 2004. [೧] Archived 2007-05-23 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ.. Accessed May 11, 2007.
  6. The Future of Children, 1996. [೨] Accessed October 22, 2014.