ರುದರ್ಫೋರ್ಡಿಯಮ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ರುದರ್ಫೋರ್ಡಿಯಮ್ ಒಂದು ಸಂಕ್ರಮಣ ಲೋಹ ಮೂಲಧಾತು. ಇದು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಇದು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ೧೯೬೬ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮೊದಲು ಸಂಯೋಜಿಸಿದರು. ಇದೊಂದು ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಧಾತು.