ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
Radhamadhava.JPG

ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ದೇವರ ಸ್ತ್ರೀ ಹಾಗೂ ಪುರುಷ ಅಂಶಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಗೌಡೀಯ ವೈಷ್ಣವ ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವುವೇಳೆ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಧೆಯು ಕೃಷ್ಣನ ಪರಮ ಪ್ರಿಯೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಧೆಯನ್ನು ಪರಮ ದೇವತೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.