ರಜತಕರ್ಮಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾನಪಾತ್ರೆ

ರಜತಕರ್ಮಿಯು ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಒಬ್ಬ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ. "ರಜತಕರ್ಮಿ" ಮತ್ತು "ಸೋನಗಾರ" ಪದಗಳು ನಿಖರವಾಗಿ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ತಂತ್ರಗಳು, ತರಬೇತಿ, ಇತಿಹಾಸ, ಮತ್ತು ಸಂಘಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏಕರೀತಿಯದ್ದಾಗಿವೆ ಅಥವಾ ಇದ್ದವು ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಗಾತ್ರ ಬಹಳ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಬಹುತೇಕ ಸೋನಗಾರರು ಬೆಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲಸಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇದರ ವಿಪರ್ಯಯ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು.

ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಳೆ ಲೋಹವನ್ನು ತೆಟ್ಟೆಪಾತ್ರೆ (ಊಟದ ಸಾಮಾನುಗಳು, ಬೋಗುಣಿಗಳು, ಗಂಜಿಪಾತ್ರೆಗಳು, ಕಪ್‍ಗಳು, ಮೋಂಬತ್ತಿ ಸ್ತಂಭಗಳು, ಹೂದಾನಿಗಳು, ಯೂವರ್‍ಗಳು, ಕಲಶಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ), ಚಪ್ಪಟೆ ಸಾಮಾನುಗಳು, ಶಿಲ್ಪ, ಮತ್ತು ಮನೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕಲೆ. ಇದು ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

ರಜತಕರ್ಮಿಗಳು ಅಪ್ಪಟ ಮತ್ತು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಳೆ ಲೋಹ ಮತ್ತು ದಬ್ಬೆ ದಾಸ್ತಾನು ಸರಕಿನಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಗರಗಸದಿಂದ ಕೊಯ್ದು ಅಥವಾ ಕತ್ತರಿಸಿ, ನಂತರ ಬಡಿಗಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ದಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಲೋಹವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಣ್ಣಗಿದ್ದಾಗಲೇ (ಕೊಠಡಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ) ಬಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಲೋಹವನ್ನು ಬಡಿದಾಗ, ಮಣಿಸಿದಾಗ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.