ಮಾಳವಿಕಾಗ್ನಿಮಿತ್ರಮ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಮಾಳವಿಕಾಗ್ನಿಮಿತ್ರಮ್ ಕಾಳಿದಾಸ ರಚಿಸಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕ.

ಮಾಲವಿಕಾ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಮಿತ್ರರ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣವು ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿದೆ.