ಮಾಣಿಕವಾಸಗರ್

From ವಿಕಿಪೀಡಿಯ
Jump to navigation Jump to search

ಮಾಣಿಕವಾಸಗರ್ (ಮಾಣಿಕ್ಯವಾಸಗರ್)[edit]

ಮಾಣಿಕವಾಸಗರ್ (ಮಣಿವಾಸಗರ್)
ಮಾಣಿಕ್ಯವಾಸಗರ್
ಜನನ೯ನೇ ಶತಮಾನ
ಮಧುರೈ, ತಮಿಳುನಾಡು
ವೃತ್ತಿಆಸ್ಥಾನ ಕವಿ, ಅರ್ಚಕ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಭಾರತೀಯ
ಪ್ರಕಾರ/ಶೈಲಿಪುರಾಣ, ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ, ಕವಿತೆ
ವಿಷಯಶೈವ ಮತ್ತು ಶಿವ ಭಕ್ತಿ

ಮಾಣಿಕ್ಯವಾಸಗರ್ ೯ನೇ ಶತಮಾನತಮಿಳು ಸೈವ(ಶೈವ) ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರು. ಇವರ ತಿರುವಾಸಗಮ್ ಎಂಬ ಕೃತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಸೈವ ತಿರುಮುರೈ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪಾಂಡ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ವರಗುನವರ್ಮ (ಅರಿಮರ್ಧನ ಪಾಂಡ್ಯನ್) ಎಂಬ ರಾಜನ ಆಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಥಾನ ಕವಿಯಾಗಿದ್ದರು (೮೬೨ ಸಿ.ಇ- ೮೮೫ ಸಿ.ಇ). ಇವರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಛಿದ್ದಾನಂದದ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ದೇವನಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವ ಆತಂಕವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಮಿಳು ಶೈವ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ೬೩ ನಾಯನ್ಮಾರರಲ್ಲಿ ಇವರೊಬ್ಬರಲ್ಲಾ.

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ[edit]

ಮಾಣಿಕ್ಯವಾಸಗರ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಧುರೈ ಜಿಲ್ಲೆಯ[೧] ವಡುವೂರಿನಲ್ಲಿ (ತಿರುವದುವೂರು- ೭ ಮೈಲಿ ವೈಗೈ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿದೆ) ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ಶೈವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅರ್ಚಕರ ಜಾತಿಯವರು. ಇವರ ತಂದೆ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಶಿವನ ಚರಿತ್ರೆಯಾದ ಶಿವಪುರಾಣದ ಕತೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಿರುವಿಲೈಯಾಡಳ್ ಎಂಬ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಣಿಕವಾಸಗರ್ ಅವರ ಕೃತಿಗಳು ಕಾವ್ಯದ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸಂತಚರಿತೆ. ೧೬ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರೆದ "ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಖಾತೆಯನ್ನು" ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿರುವಿಲೈಯಾಡಳ್ ಪುರಾಣಂ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಅದರ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಡುವೂರ್ ಪುರಾಣಂ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಂತರ ಮೇಲೆ ೧೨ನೇ ಶತಮಾನದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೃತಿ ಈಗ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ.

ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಂಡ್ಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ ಅವನ ಸೈನ್ಯದ ಕುಶಾಗ್ರಮತಿ ನೋಡಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಣಿಕವಾಸಗರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಅಶ್ವಸೈನ್ಯದ ಕುದುರೆಗಳು ಖರೀದಿಸಲು ಹಣದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದರು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಒಂದು ತಪಸ್ವಿ ಭಕ್ತ ಭೇಟಿಯಾದರು (ಸ್ವಯಂ ಶಿವನೇ ತಪಸ್ವಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ). ಮಾಣಿಕವಾಸಗರ್, ಜ್ಞಾನೋದಯ ಪಡೆದ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಿಕ ಅರಿವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಹಣದಿಂದ ತಿರುಪೆರುಂದುರೈ ಶಿವನ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ ವರಗುನವರ್ಮನಿಗೂ ಸಹ ಜ್ಞಾನ ಬೋಧಿಸಿದ ಮತ್ತು ಶಿವನು, ಅವರ ಸಣ್ಣ ಲೌಕಿಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥವಾದ ನಂತರ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾಧಿಸಿದ. ವರಗುನ ಮಹಾರಾಜ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು ಶಿವನ ಅಡಿ ಮುಟ್ಟಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದ.

ಮಾಣಿಕವಾಸಗರ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಹೆಸರು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ತನ್ನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ವಡವೂರರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಾಣಿಕವಾಸಗರ್-ಮಾಣಿಕ್ಕಮ್ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಶಬ್ದಗಳ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಅರ್ಥ.

ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳು[edit]

ಆ ಬಳಿಕ ಮಾಣಿಕವಾಸಗರ ಹಾಡು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅವರು ಚಿದಂಬರಂನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು. ಅವರ ತಿರುವಾಸಗಮ್ ಅವರು ಚಿದಂಬರಂ ದೇವಾಲಯದ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ತಿಲೈ ನಟರಾಜನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಹಾಡುವ ನಂತರ ಅಚ್ಛೊ ಪದಿಗಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತಿರುವಾಸಗಮ್ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿಯ ಬಳಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಮು ಬೌದ್ಧರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಇದು ಹಾಡುವ ನಂತರ ತಿರುಛಳಲ್ ಸ್ತುತಿಗೀತೆ ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಿರುಛಿಟ್ರಂಬಲಂಕೋವೈಯಾರ್ ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ತಿಲೈ ನಟರಾಜನಿಗಾಗಿಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಿದಂಬರಂನಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಡಲಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕವಾಸಗರ್ ಅವರ ಸ್ವರ್ಗಸುಖ ಸಾಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಎಂಬ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ ಒಂದೇ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಮಾರ್ಗ, ಲಗತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಬಿಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶಿವನನ್ನು, ನಿರುದ್ವಿಗ್ನ ಭಕ್ತರ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಸರಳ ಹೃದಯದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಾಣಿಕವಾಸಗರ್ ಕೃತಿಯ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತಿರುವೆಂಬಾವೈ ಅವರ ಪಾವೈ ನೋಂಬು, ಶಿವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯಂತೆ ತನ್ನನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಶ್ಲೋಕ, ತಿರುವೆಂಬಾವೈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಿರುಪೆರುಂದುರೈ ಶಿವನಿಗೆ ತಿರುಪಳ್ಳಿಎಳುಚಿ (ಸುಪ್ರಭಾತ) ಹತ್ತು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಘಳಿ (ತಮಿಳು ಪಂಚಾಂಗದ ಧನುರ್ಮಾಸ) ಎಂಬ ಪವಿತ್ರ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾಣಿಕವಾಸಗರ್ ಚಿದಂಬರಂನಲ್ಲಿ, ಸಿಲೋನ್ ಬೌದ್ಧರು ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಧಾರದ ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದರು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಉತ್ಸವದ ಮಾಸ ಆಣಿ (ಜೂನ್-ಜುಲೈ) ತಮಿಳು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಣಿಕವಾಸಗರ್‍ನ ಸಂತಚರಿತೆ ತಿರುವಿಲೈಯಾದಳ್ ಪುರಾಣಂ (೧೬ ನೇ ಶತಮಾನ ) ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ನಟರಾಜರ್ ಸಿವಗಾಮಿ(ಶಿವಕಾಮಿ)
ಚಿದಂಬರಮ್ ನಟರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ
ಮಧುರೈ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸುಂದರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ
ದೇವಾಲಯ ಗೋಪುರ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೇವಾಲಯಗಳು[edit]

ಮಾಣಿಕವಾಸಗರ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಹಲವು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಹಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಜಾವೂರು[೨], ಚೆಂಗಳ್ಪಟ್ಟು, ಮಧುರೈ, ಮೆಡರಾಸ್(ಚೆನ್ನೈ), ತಿರುನಲ್ವೇಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಊರಿನ ದೇವಾಲಯಗಲನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

  • ಆವುಡಯಾರ್ಕೊವಿಲನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಮಾಣಿಕವಾಸಗರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
  • ಇವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಛಿತ್ರನೆಯನ್ನು ಮಧುರೈ ಮೀನಾಕ್ಷಿ- ಸುಂದರೇಶ್ವರನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
  • ಮಾಣಿಕವಾಸಗರ್ ತಿರುಪೆರುಂದುರೈ ಶಿವನ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
  • ಇವರು ಚಿದಂಬರ ನಟರಾಜನಿಗಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
  • ಇವರು ಬರೆದ ತಿರುವೆಂಬಾವೈ ಮತ್ತು ಆಂಡಾಳ್ ನ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಘಳಿ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೊರಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು[edit]

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[edit]

  1. "ಮಧುರೈ ಜಿಲ್ಲೆ".
  2. "ತಂಜಾವೂರು".