ಮಹೇಂದರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಎಸ್.ಮಹೇ೦ದರ್ ಇವರು ಮೈಸೂರು, ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ತಾಲುಕಿನ ಬ೦ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರು ಇವರು ಪ್ರಥಮ ಭಾರಿಗೆ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲದ ಸ್ನೆಹಿತರ ನಿರ್ಮಣ್ಣ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯದ ಪಕ್ಶಿಗಳು (ರಮೆಶ್-ನಾಯಕ) ಎ೦ಬ ಚಲನಚಿತ್ರ ವನ್ನು ನಿರ್ದೆಸಿದರು ಆ ನಂತರ ರಘುವಿರ್ ನಾಯಕ ನಟ ನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಶ್ರು೦ಗಾರ ಕಾವ್ಯ ನಿರ್ದೆಸಿದರು ಇದು ಸುಪಾರ್ ಡುಪಾರ್ ಹಿಟ್ ಅಯಿತು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಯನ್ನು ವಿವಾಹ ವಾದರು ಇವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗಳು ಇದ್ದಾಳೆ.

ಇವರು ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕ ನಟರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊ೦ಡುಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮಹೇಂದರ್&oldid=616347" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ