ಭೌಗೋಳಿಕ ಕುರುಹು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಭೌಗೋಳಿಕ ಕುರುಹು (GI)ಎಂಬುದು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಅಥವ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮೂಲವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ(ಕ್ಷೇತ್ರ, ಜಾಗ, ಊರು, ದೇಶ) ಗುರುತಿಸುವ ವಿಧಾನ (ಸೂಚಿ ). ಈ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಭೌಗೋಳಿಕ ಕುರುಹಿನಿಂದ ಸೂಚಿಸುವುದು ಆ ವಸ್ತುನಿನ ವಿಶೇಷತೆಯ ಬಗೆಗಿನ ನೊಂದಣಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗು ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ವಿಶೇಷತೆಯ ಹಕ್ಕನು ನಿಗಧಿಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದಿ. ವಸ್ತು ವಿಶೇಷತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೂಲಗುಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತಹುದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಮೂಲಗಣಗಳೆಂದರೆ ತಯಾರಿಸುವ (ಉತ್ಪಾದಿಸುವ) ವಿಧಾನ, ಶೈಲಿ, ಖ್ಯಾತಿ, ರುಚಿ, ಪರಿಮಳ, ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಗುಣಗಳಾಗಿದ್ದು ,ಅವು ಆ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಬೆಸೆದಿರಬೇಕು . ಉದಾ:

No. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲ ಭೌಗೋಳಿಕ ಕುರುಹುಗಳು ವಸ್ತು ರಾಜ್ಯ
ಮೈಸೂರು ರೇಶ್ಮೆ ಕರಕುಶಲತೆ ಕರ್ನಾಟಕ
ಮೈಸೂರು ಅಗರಬತ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕರ್ನಾಟಕ
ಚನ್ನಪಟ್ಟನದ ಬೊಂಬೆಗಳು ಕರಕುಶಲತೆ ಕರ್ನಾಟಕ
ಮೈಸೂರು ರೋಸ್ ವುಡ್ ಒಳಕ್ರಿಯೆ ಕರಕುಶಲತೆ ಕರ್ನಾಟಕ
ಮೈಸೂರು ಗಂಧದ ಎಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕರ್ನಾಟಕ
ಮೈಸೂರು ಗಂಧದ ಸಾಬು ಉತ್ಪಾದನೆ ಕರ್ನಾಟಕ
ಕಸ್ತೂರಿ ನೂಲಿನ ಕಲೆ ಕರಕುಶಲತೆ ಕರ್ನಾಟಕ
ಮೈಸೂರು ಕುಂಚಕಲೆ ಕರಕುಶಲತೆ ಕರ್ನಾಟಕ
ಮೈಸೂರು ವಿಳ್ಯದ ಎಲೆ ಕೃಷಿ ಕರ್ನಾಟಕ
೧೦ ನಂಜನಗೂಡು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೃಷಿ ಕರ್ನಾಟಕ
೧೧ Mysore Jasmine ಕೃಷಿ ಕರ್ನಾಟಕ
೧೨ Udupi Jasmine ಕೃಷಿ ಕರ್ನಾಟಕ
೧೩ Hadagali Jasmine ಕೃಷಿ ಕರ್ನಾಟಕ
೧೪ ಇಲ್ಕಲ್ ಸೀರೇಗಳು ಕರಕುಶಲತೆ ಕರ್ನಾಟಕ
೧೫ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್[೧] ಸಿಹಿ ತಿನಿಸು ಕರ್ನಾಟಕ
೧೬ ಕೊಡಗಿನ ಕಿತ್ತಳೆ ಕೃಷಿ ಕರ್ನಾಟಕ
  1. "Tamil Nadu celebrates Mysore Pak day today". 20 September 2013. Retrieved 22 January 2016.