ಭೂರಚನಶಾಸ್ತ್ರದ ಯುಗಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
ಭೂರಚನಶಾಸ್ತ್ರದ ಯುಗಗಳ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ

ಭೂಮಿಯ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಕಾಲವನ್ನು ಭೂರಚನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಭಾಗಗಳೇ ಭೂರಚನಶಾಸ್ತ್ರದ ಯುಗಗಳು.

ಯುಗಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Millions of Years