ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನೊಂದಾವಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
Jump to navigation Jump to search
ಇದೊಂದು ತುಣುಕು ಲೇಖನ. ನೀವು ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಗೆ ಸಹಕರಿಸಬಹುದು.
ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ನೊಂದಾವಣೆ ಫಲಕ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನೊಂದಾವಣೆ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಾರಿಗೆ ಕಛೇರಿಗಳು (Regional Transport Office - RTO) ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಫಲಕಗಳು ಲ್ಯಾಟಿನ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅರಬಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ:

AA 11 BB 1111

ಎಂಬ ಫಲಕದಲ್ಲಿ AA ವಾಹನದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು; 11 ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು; 1111 ವಾಹನದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತು BB ವಾಹನದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.