ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ರಚನೆ.

ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ೧೮ ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ೧೭೭೦ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ೧೮೨೯-೧೮೩೨ ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು, ಒಂದೆಂದರೆ ಭಾರತದ ಜನರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ೧೭೮೬ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಆದರೆ ೧೭೯೧ ರಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬಂಗಾಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ೧೮೦೯ ಜೂನ್ ೧೮೦೬ ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನ್ಮತಾಳಿದವು. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಮೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಒಂದು, ಇತರ ಎರಡು ಬಾಂಬೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ .೧೯೨೧ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ವಾರಸುದಾರರು ಮಾಡಿದಂತೆಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಭಾಗಶಃ-ಸೆಂಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ೧೯೫೫ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಯಿತು, ,ವಾರಸದಾರರು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತದ ಆಕ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ೧೯೩೪ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ೧೯೩೫ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.

1960 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ್ನು ಭಾರತದ ಸಹಾಯಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್) ೧೯೫೯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ೧೯೬೯ ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಮುಖ೧೪ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹಾಗೂ ೧೯೮೦ ರಲ್ಲಿ ೬ ಹೆಚ್ಚು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾತರು, ಅವರು ಅವುಗಳ ಅಗಾಧ ಗಾತ್ರ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಕ ಜಾಲಗಳ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಜಗತ್ತು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರ:ಬ್ಯಾಂಕ್
ICICI Bank Branch in Knightsbridge, London

ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಮತ್ತು ಅನಿಗದಿತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಯಾವ ನಿಗದಿತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಭಾರತದ ಆಕ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ೨ ನೇ ಅನುಸೂಚಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ, ೧೯೩೪ ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಂಗಡಣೆಗಳಾಗಿವೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು; ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಹವರ್ತಿಗಳು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್; ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು (RRBs); ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು; ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪದವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಎರಡೂ ನಿಗದಿತ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಾಗಳಾಗಿವೆ.


ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ, ಉತ್ಪನ್ನದ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ತಲುಪಲು-ಸಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ತಲುಪುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೌಢ ಆಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಖೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ esta-ಕಿರುಬಂಡವಾಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು STI ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಪರಿಹರಿಸಲು ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತ

ವೇದಗಳು (೨೦೦೦-೧೪೦೦ ) ದುಬಾರಿ ಬಡ್ಡಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ತಿಳಿಸಿಪಡುತ್ತದೆ. ಪದ ದುಬಾರಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಾಲದಾತ ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂತ್ರಗಳು (೭೦೦-೧೦೦ ಬಿಸಿಇ) ಮತ್ತು ಜಾತಕಗಳು (೬೦೦-೪೦೦ ಬಿಸಿಇ) ಸಹ ದುಬಾರಿ ಬಡ್ಡಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ, ಗ್ರಂಥಗಳು ದುಬಾರಿ ಬಡ್ಡಿ ಖಂಡಿಸಿದ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಾಗೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ದುಬಾರಿ ಬಡ್ಡಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ವಸಿಷ್ಠ ವರ್ಣಗಳು ನಿಷೇಧಿಸಿದ.೨ ನೇ ಶತಮಾನದ ಮೂಲಕ ದುಬಾರಿ ಬಡ್ಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಮನು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾದ ದುಬಾರಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅಥವಾ ಜೀವನೋಪಾಯವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೀನ್ಸ್ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೇಲಿನ ಅನ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದರ, ವಿವಿಧ ಜಾತಿ ಸೀಲಿಂಗ್ ವಿವಿಧ ದರಗಳು ಹಣ ನೀಡಿರುವ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.


ನಂತರ ಮೌರ್ಯ ಕಾಲದ (೩೨೧-೧೮೫ BC) ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವಾದ್ಯ ಎಂಬ ಆದೇಶ ಆಧುನಿಕ ಮಸೂದೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅನುರೂಪವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೂಚನೆ ಮೇಲೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆದೇಶದ ಬಳಕೆ ವಿನಿಮಯಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗಣನೀಯ ಬಳಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ರಚನೆ :

ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ೧೮ ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ೧೭೭೦ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ೧೮೨೯-೧೮೩೨ ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು, ಒಂದೆಂದರೆ ಭಾರತದ ಜನರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ೧೭೮೬ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಆದರೆ ೧೭೯೧ ರಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬಂಗಾಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ೧೮೦೯ ಜೂನ್ ೧೮೦೬ ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನ್ಮತಾಳಿದವು. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಮೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಒಂದು, ಇತರ ಎರಡು ಬಾಂಬೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ .೧೯೨೧ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ವಾರಸುದಾರರು ಮಾಡಿದಂತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಭಾಗಶಃ-ಸೆಂಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು . ೧೯೫೫ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಥಪಿಸಲಾಯಿತು, ವಾರಸದಾರರು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಆಕ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ೧೯೩೪ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ೧೯೩೫ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.

೧೯೬೦ ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ್ನು ಭಾರತದ ಸಹಾಯಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್) ೧೯೫೯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ೧೯೬೯ ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಮುಖ೧೪ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹಾಗೂ ೧೯೮೦ ರಲ್ಲಿ ೬ ಹೆಚ್ಚು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾತರು, ಅವರು ಅವುಗಳ ಅಗಾಧ ಗಾತ್ರ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಕ ಜಾಲಗಳ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಜಗತ್ತು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಮತ್ತು ಅನಿಗದಿತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಯಾವ ನಿಗದಿತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಭಾರತದ ಆಕ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ೨ ನೇ ಅನುಸೂಚಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ, ೧೯೩೪ ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಂಗಡಣೆಗಳಾಗಿವೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು; ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಹವರ್ತಿಗಳು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್; ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು (RRBs); ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು; ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪದವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಎರಡೂ ನಿಗದಿತ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಾಗಳಾಗಿವೆ , ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ನಂತರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ, ೧೮೬೯ ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಅದರ ಮಾಲೀಕರುಗಳು ಹಿಂದಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಮಾಲೀಕರು, ಕಡಿಮೆ ಎಂದರೆ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮೂಲ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರಸ್ಪರ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ೧೮೪೦ ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ತೆರೆದಿತ್ತು. ಸಹ ೧೮೪೦ ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ವಂಚನೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ೧೮೪೫ ರಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ದಿವಾಳಿತನಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ, ೧೮೪೮ ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲಾಭಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಹೊಸ STI ಠೇವಣಿದಾರರು ಹಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ವಿಫಲ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

೧೮೬೫ ರಲ್ಲಿ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಆದರೂ ಮೊದಲ ಅಲ್ಲ. ಆ ಗೌರವ ೧೮೬೩ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮೇಲ್ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಸೇರಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದರ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಿಮ್ಲಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

೧೮೬೦ ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತುಂಬಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ೧೮೬೨ ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ೧೮೬೦ ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಖೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಫ್ರೆಂಚ್ ನವರು ಹೊಂದಿರುವವರು, ನಂತರ ಎಚ್ಎಸ್ಬಿಸಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರ,೧೮೬೯ ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರವಾಯಿತು. ಪ್ರಥಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫೈಜಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ೧೮೮೧ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಔಧ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎನ್ನಲಾಗೆದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಉಳಿದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ೧೮೯೪ ರಲ್ಲಿ ಲಾಹೋರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು,೧೯೫೮ ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.

೨೦ ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿದೆ. ಸುಮಾರು ಐದು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ದಂಗೆಯ ನಂತರ ಮುಗಿದುಹೋಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ಮೂಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡವು. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾವ ಜನಾಂಗೀಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸೇವೆ ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು.

ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಕೆಲವು ವಿನಿಮಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರು. ಮೂಲ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಹಣಕಾಸು ಯುರೋಪಿಯನ್ನರುದು, ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬಂಡವಾಳದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪೈಪೋಟಿ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಈ ವಿಭಜನೆ "ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತೊಡಕಿನ ಘನ ಮರದ ವಿಮಾನಕೋಣೆ ಗುರುಗಳು ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಶೈಲಿಯ ಹಾಯಿ ಹಡಗಿನ ಬಾರಿ ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ."೧೯೦೬ ಮತ್ತು ೧೯೧೧ ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಫ್ ಕಂಡು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹಲವಾರು ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಉಳಿದಿರುವುದು: ಇಂತಹ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಏಕೀಕೃತ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ) ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ ಹಿಂದೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಗೆ. ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು esta ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ "ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಉಗಮಸ್ಥಾನ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲ ವಿಶ್ವ ಸಮರ (೧೯೧೪-೧೯೧೮) ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವ ಸಮರದ (೧೯೩೯-೧೯೪೫) ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸವಾಲಾಗಿತು. ಮೊದಲ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧದ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ದ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೇವಲ ಕಾರಣ ಯುದ್ಧ ಸಂಬಂಧಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷ ವರ್ಧಕ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಟೋಲ್ STI ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ೯೪ ೧೯೧೩ಮತ್ತು ೧೯೧೮ ರ ನಡುವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ: ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ವರ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಅಧಿಕೃತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ (ರೂಪಾಯಿ ಲಕ್ಷ) ಹಣ ಬಂಡವಾಳ (ರೂಪಾಯಿ ಲಕ್ಷ) ೧೯೧೩ ೧೨ ೧೭೪ ೩೫ ೧೯೧೪ ೪೨ ೭೧೦ ೧೦೯ ನವೆಂಬರ್ ೫೬ ೧೯೧೫ ಮೇ ೧೯೧೬ ೧೩ ೨೩೧೪ ೧೯೧೭ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೭೬ ೨೫ ೧೯೧೮ ೭ ೨೦೯೧ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ೧೯೪೭ ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿಭಜನೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ತಿಂಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಧೋರಣೆ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಮತ್ತು್೧೯೪೮ ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ರೂಪಿಸಿದರು. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು:

ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೯೩೫ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಭಾರತ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವರ್ಗಾವಣೆ) ಕಾಯಿದೆ, ೧೯೪೮ (ಆರ್ಬಿಐ,). ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ [೧೬ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ೧೯೪೯ ರ ಜನವರಿ ೧ ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ] ೧೯೪೯ ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ", ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಿಯಂತ್ರಣ, ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು" ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಶಾಖೆ ಒದಗಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ RBI ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದಿತು, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತೋರಿಸಬಹುದಿತ್ತು.

೧೯೬೦ ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಲೆ ಒದಗಿಸುವವರು, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಬಿಡದಿ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್ಬಿಐ) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ೧೯೬೦ ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುಕೂಲ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದವು. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಭಾರತದ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಭೆಯ, ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು "ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೇ ಆಲೋಚನೆಗಳು." ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಾಗದದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಆಕ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎರಡನೇ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ೧೯೩೪ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಒಡೆತನದ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಐದು ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುಂಪುಗಳು:

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಬಂಧಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುಂಪು ಬಲ್ಲ ವರ್ಗೀಕರಣ, ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ನಗರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ೨೦೧೦ ೨೦೧೧೨೦೧೨ ೨೦೧೩ ೨೦೦೫ ೨೦೦೬ ೨೦೦೭ ೨೦೦೮ ೨೦೦೯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೮೪ ೨೧೮ ೧೭೮ ೧೬೯ ೧೬೬ ೧೬೩ ೧೬೩ ೧೬೯ ೧೫೧ ಶಾಖೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ೭೦,೩೭೩ ೭೨,೦೭೨ ೭೪,೬೫೩ ೭೮.೭೭೮ ೮೨,೮೯೭ ೮೮,೨೦೩ ೯೪,೦೧೯ ೧,೦೨,೩೭೭ ೧,೦೯,೧೧೧


೨೦೧೦ ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿತು, ಉತ್ಪನ್ನದ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೌಢ ಮತ್ತು ತಲುಪಲು-ಸಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಲುಪಲು ಇನ್ನೂ ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ರಿಮೇನ್ಸ್. ಆಸ್ತಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಅರ್ಹತೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅದರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಂಬಂಧಿತಾವಾಗಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಪ್ರಬಲ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಒತ್ತಡ ಪಡೆದ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಪಟ್ಟಿ:: ಈ ಭಾರತದ ಭೂಪ್ರದೇಶದೊಳಗಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ನಿಗಮಗಳ ಭಾಗಶಃ ಪಟ್ಟಿ:;


೧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ೨ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ೩ ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ೪ ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ೫ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಭಾರತ ಹೊರಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ೬ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ೭ ಉಲ್ಲೇಖ ೮ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ೯ ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು


ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು

೨೭ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 19 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ . ಅಲಹಾಬಾದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋಡಾದ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೇನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓರಿಯಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪಂಜಾಬ್ ಆಂಡ್ ಸಿಂಧ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಕನೇರ ಆಂಡ್ ಜೈಪುರ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಪಾಟಿಯಾಲ ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತದ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತದ ಪೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ) ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು

ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಕ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಧನಲಕ್ಶ್ಮಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಮರ್ಕೆಂಟೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಚ್ ಡಿ ಯಫ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡಸಲ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕರೂರ್ ವೈಶ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್     

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು

ಅಬುಧಾಬಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕ ಎನ್ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಹರೇನ್ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಲೋನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋವಾ ಸ್ಕಾಟಿಯಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಸ್ಕಾಟಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್) ಟೋಕಿಯೋ ಮಿತ್ಸುಬಿಷಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಬಿ ಸಿ ಜೆ ಪಿ ಮೋರ್ಗಾನ್ ಚೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಮಾರಿಷಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯುಬಿಎಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್.          

ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ೩೦, ೨೦೦೭ ರಂದು ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪಟ್ಟಿ: ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಸರು ಎಸ್ಬಿಐ (ಕೆನಡಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೊರೊಂಟೊ, ವ್ಯಾಂಕೂವರ್, ಮಿಸ್ಸಿಸ್ಸೌಗಾ ಎಸ್ಬಿಐ (ಜಪಾನ್) ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೋಕಿಯೋ, ಒಸಾಕಾ ಎಸ್ಬಿಐ (ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್, ಸ್ಯಾನ್ ಜೋಸ್ (ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ) ಎಸ್ಬಿಐ ಹಣಕಾಸು ಇಂಕ್ ಡೆಲವೇರ್, U.S.A. ಎಸ್ಬಿಐ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ , ಮಾರಿಷಸ್ (ಕಡಲಾಚೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್) ಎಸ್ಬಿಐ (ಭಾರತ) ಲಿ ಶಾಂಘೈ ಎಸ್ಬಿಐ (ಸಿಂಗಾಪುರ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಿಂಗಾಪುರ ಬರೋಡಾ (ಉಗಾಂಡಾ) ಉಗಾಂಡಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋಡಾ (ಕೀನ್ಯಾ) ಕೀನ್ಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋಡಾದ (ಘಾನಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕ್ರಾ, ಘಾನಾ ಬರೋಡಾದ (ಯುಕೆ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಾಮಿನಿ ಲಂಡನ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಬರೋಡಾ (ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್) ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಪರವಾನಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು) ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಜಪಾನ್) ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೋಕಿಯೋ, ಒಸಾಕಾ ಭಾರತ (ಕೀನ್ಯಾ) ಕೀನ್ಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಹಣಕಾಸು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂಕಾಂಗ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಬರೋಡಾದ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗಾಬರೋನ್, ಬೋಟ್ಸ್ವಾನ ಬರೋಡಾ (ಟಾಂಜಾನಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟಾಂಜಾನಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋಡಾದ (ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್) ದುಬೈ, ಅಬುಧಾಬಿ, ಬರೋಡಾ ಬೆಲ್ಜಿಯಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (IOIB) ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (PNBIL) ಲಂಡನ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಉಲೇಖನ

  1. [೧]
  1. https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%AC%E0%B3%8D%E0%B2%AF%E0%B2%BE%E0%B2%82%E0%B2%95%E0%B3%8D