ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷವು ಖಗೋಳೀಯ ದೂರವನ್ನು ಮತ್ತು ೯.೫ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ೫.೯ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ಅಳತೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಉದ್ದದ ಘಟಕವಾಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಸ್ಟ್ರೊನಾಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಯನ್ (ಇಆಯು) ನಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ, ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷವು ಒಂದು ಜೂಲಿಯನ್ ವರ್ಷದ (೩೬೫.೨೫ ದಿನಗಳು) ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ದೂರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವರ್ಷ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.[೧] ಬೆಳಕು-ವರ್ಷ ಎಂಬ ಪದವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮಯದ ಒಂದು ಘಟಕವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ದೂರದವರೆಗೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಾಗ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು-ವರ್ಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

12lightyears

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಇಆಯು ನಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ, ಜೂಲಿಯನ್ ವರ್ಷದ (೩೬೫.೨೪೨೫-ದಿನ ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ೩೬೫.೨೫ ದಿನಗಳು) ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದ (೨೯೯೭೯೨೪೫೮ ಎಮ್ / ಎಸ್) ದ ಉತ್ಪನ್ನವು ಬೆಳಕು-ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ೧೯೮೪ ರಿಂದಲೂ ಬಳಸಲಾದ ಇಆಯು (೧೯೭೬) ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.ಇದರಿಂದ, ಕೆಳಗಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

1 ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷ = ೯೪೬೦೭೩೦೪೭೨೫೮೦೮೦೦ ಮೀಟರ್‌ಗಳು (ನಿಖರವಾಗಿ) ≈ ೯.೪೬೧ ಪೆಟಮಿಟ್ಸ್ ≈ ೯.೪೬೧ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ≈ ೫.೮೭೮೬೨೫ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮೈಲಿಗಳು ≈ ೬೩೨೪೧.೦೭೭ ಖಗೋಳೀಯ ಘಟಕಗಳು ≈ ೦.೩೦೬೬೦೧ ಪಾರ್ಸೆಕ್‌‍‍ಗಳು

೧೯೮೪ ರ ಮೊದಲು, ೧೯೬೮ ರಿಂದ ೧೯೮೩ ರವರೆಗೆ ಬಳಸಲಾದ ಇಆಯು (೧೯೬೪) ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣವಲಯದ ವರ್ಷ (ಜೂಲಿಯನ್ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ) ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಅಳತೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೈಮನ್ ನ್ಯೂಕಾಂಬ್ಜೆ೧೯೦೦.೦ ಉತ್ಪನ್ನವು ಉಷ್ಣವಲಯದ ವರ್ಷದ ೩೧೫೫೬೯೨೫.೯೭೪೭ ಎಫೇಮಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ೨೯೯೭೯೨.೫ ಕಿಮೀ / ಸೆಕೆಂಡ್‍ನ ಬೆಳಕು ವೇಗ ೯.೪೬೦೫೩೦ × ೧೦೧೫ ಮೀಟರ್ (ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಹತ್ವದ ಅಂಕೆಗಳಿಗೆ ದುಂಡಾದ) ಬೆಳಕನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಆಧುನಿಕ ಮೂಲಗಳು ಬಹುಶಃ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಲೆನ್ನ ೧೯೭೩ ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ನಂತಹ ಹಳೆಯ ಮೂಲದಿಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.[೨] ಇದು ೨೦೦೦ ರಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಆಯು (೧೯೭೬) ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.ಇತರ ಉನ್ನತ-ನಿಖರವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಸಂಬದ್ಧವಾದ ಇಆಯು ಸಿಸ್ಟಮಿನಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಆಧುನಿಕ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ೯.೪೬೦೫೩೬೨೦೭ × ೧೦೧೫ ಮೀ ಮೌಲ್ಯವು ಸರಾಸರಿ ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ವೇಗದ ವೇಗಗಳ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮೌಲ್ಯ, ೯.೪೬೦೫೨೮೪೦೫ ×೧೦೧೫ ಮೀ ಎಂಬುದು ಜೆ೧೯೦೦.೦ ರ ಉಷ್ಣವಲಯದ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ವೇಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.[೩]

ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಸಂಕ್ಷೇಪಣಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  • ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ "ಲೈ"
  • ಕಿಲೋಲೈಟ್-ವರ್ಷದ (೧,೦೦೦ ಲಘು ವರ್ಷಗಳು) "ಕ್ಲೈ"
  • ಮೆಗಾಲಿಟ್-ವರ್ಷ (೧,೦೦೦,೦೦೦ ಲಘು ವರ್ಷಗಳ) ಗಾಗಿ "ಮಿಲಿ"
  • ಗಿಗಾಲೈಟ್-ವರ್ಷದ (೧,೦೦೦,೦೦೦,೦೦೦ಲಘು ವರ್ಷಗಳ) ಗಾಗಿ "ಗ್ಲೈ"

ಇತಿಹಾಸ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೮೩೮ ರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಡ್ರಿಚ್ ಬೆಸೆಲ್‌ನಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಹೊರತಾಗಿ, ನಕ್ಷತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ದೂರವಾದ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ವೀ ಮಾಪನದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬೆಳಕು-ವರ್ಷ ಘಟಕವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜೋಸೆಫ್ ವೊನ್ ಫ್ರೌನ್ಹೊಫರ್ ಅವರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ೬೧೧ ಸಿಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಅವರು ೬.೨-ಇಂಚಿನ (೧೬೦ ಮಿಮೀ) ಹೆಲಿಯೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಂತರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಘಟಕವು ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಯ ತ್ರಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಖಗೋಳೀಯ ಘಟಕವಾಗಿದೆ. ಈ ದೂರವನ್ನು ಸಂಚರಿಸಲು ಬೆಳಕು ೧೦.೩ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೆಸೆಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಓದುಗರು ಬೆಳಕಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಸಾರಿಗೆ ಸಮಯದ ಮಾನಸಿಕ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆಯೆಂದು ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಬೆಳಕು-ವರ್ಷವನ್ನು ಒಂದು ಘಟಕವಾಗಿ ಬಳಸದಂತೆ ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ೧೮೩೮ ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ಇನ್ನೂ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಸ್ಥಿರಾಂಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈಥರ್ ಅಥವಾ ಜಾಗದ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಸರಣ ಇನ್ನೂ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ,೧೮೫೧ ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಖಗೋಳ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೊ ಉಲೆ ಎಂಬಾತನಿಂದ ಬೆಳಕು-ವರ್ಷ ಘಟಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. "ವರ್ಷ" ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ದೂರ ಘಟಕದ ವಿರೋಧಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಲೆ ಅವರು ಹೈಕಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದರು. ಸಮಕಾಲೀನ ಜರ್ಮನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಖಗೋಳ ಪುಸ್ತಕವು ಬೆಳಕು-ವರ್ಷವು ಹಳೆಯ ಹೆಸರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿತ್ತು. ಎಡಿಂಗ್ಟನ್ ಬೆಳಕು-ವರ್ಷವು ಅನನೂಕೂಲ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಘಟಕ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ತನಿಖೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತು. ಆಧುನಿಕ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಾರ್ಸೆಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ, ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷಗಳು ಸಹ ಅಂತರತಾರಾ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟಿಕ್ ಜಾಗದ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.[೪]

ಪದದ ಬಳಕೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಲಘು-ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಂತರಗಳು ಅದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸೇರಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದೇ ಸುರುಳಿ ತೋಳಿನ ಅಥವಾ ಗೋಳಾಕಾರದ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸೇರಿವೆ. ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯವರು ಕೆಲವು ಸಾವಿರ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಸಮೂಹಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬೆಳಕಿನ-ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕ್ವಾಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಲೋನ್ ಗ್ರೇಟ್ ವಾಲ್ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ದೂರವು ಶತಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಲಘು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಚಾಲನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.[೫]

ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟಕಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನಕ್ಷತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನ ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷದ ಸಣ್ಣ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಖಗೋಳೀಯ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉದ್ದದ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳು ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಿಂದ ಸಮಯದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಹಜವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬೆಳಕು-ನಿಮಿಷ, ಬೆಳಕು-ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ದಿನದಂತಹ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕು-ತಿಂಗಳ, ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಒಂದು ಹಗುರವಾದ ವರ್ಷವನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂದಾಜು ಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇಡನ್ ಪ್ಲಾನೆಟೇರಿಯಮ್ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿ ೩೦ ದಿನಗಳ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅಡಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಲೈಟ್-ಫೂಟ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮಯದ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಅಳತೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.[೬]

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  1. <https://spaceplace.nasa.gov/light-year/en>
  2. <earthsky.org/astronomy-essentials/how-far-is-a-light-year>
  3. <https://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/questions/question19.html>
  4. <https://www.sciencedaily.com/terms/light-year.htm>
  5. <https://science.howstuffworks.com › Science › Dictionary › Astronomy Terms>
  6. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/light-year>