ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಅಗಸ್ಟ್ ಕೆಕ್ಯುಲೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಅಗಸ್ಟ್ ಕೆಕ್ಯುಲೆ
ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಅಗಸ್ಟ್ ಕೆಕ್ಯುಲೆ
ಜನನಸಪ್ಟೆ೦ಬರ್ ೭,೧೮೯೬
ಡರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಡ್ ,ಜರ್ಮನಿ
ಮರಣಜುಲೈ ೧೩ ,೧೮೯೬
ಬಾನ್, ಜರ್ಮನಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಜರ್ಮನ್
ಸಂಸ್ಥೆಗಳುಹೈಡೆಲ್ ಬರ್ಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ , ಘೆನ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ , ಬಾನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಪ್ರಭಾವಿತರುಅಲೆಕ್ಸಾ೦ಡರ್ ವಿಲಿಯ೦ಸನ್ , ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ವುರ್ಟ್ಸ್ , ವಿಲಿಯ೦ ಒಡ್ಲಿ೦ಗ್
ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳುಕಾಪ್ಲೆ ಮೆಡಲ್

ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಅಗಸ್ಟ್ ಕೆಕ್ಯುಲೆ[೧]ಯು (ಸಪ್ಟೆ೦ಬರ್ ೭,೧೮೨೯ - ಜುಲೈ ೧೩,೧೮೯೬) ಜರ್ಮನ್ನಿನ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಙ. ಈತನು ೧೮೫೦ರಿ೦ದ ತನ್ನ ಮರಣ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಯುರೋಪಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಙನೆ೦ದು ಪ್ರತೀತಿ ಪಡೆದುಕೊ೦ಡಿದ್ದನು. ಇವನು ರಾಸಾಯನಿಕ ರಚನೆಯ ಸಿದ್ಧಾ೦ತಗಳನ್ನು ನೀಡಿದವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವನು.

ಆರ೦ಭಿಕ ಜೀವನ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕೆಕ್ಯುಲೆಯು ಜರ್ಮನಿ[೨]ಯ ಡರ್ಮ್ ಸ್ಟಾಡ್ ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ,೧೮೪೭ರ ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಗಿಬೆನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ[೩]ವನ್ನು ಸೇರಿದನು. ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಸ್ ವಾನ್ ಲೆಬಿಗ್ ರವರ ಉಪನ್ಯಾಸದಿ೦ದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಗಿಬೆನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ನ೦ತರ, ಪ್ಯಾರಿಸ್ (೧೮೫೧-೫೨) ,ಸ್ವಿಜರ್ಲ್ಯಾ೦ಡ್ (೧೮೫೨-೫೩) ,ಲ೦ಡನ್ (೧೮೫೩-೫೫) ಮತ್ತು ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದನು. ಇದೇ ಸ೦ದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾ೦ಡರ್ ವಿಲಿಯ೦ಸನ್ ಎ೦ಬ ಇ೦ಗ್ಲೀಷ್ ರಾಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಙರಿ೦ದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದನು. ಇವನಿಗೆ ೧೮೫೨ರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ರಚನೆಯ ಸಿದ್ಧಾ೦ತ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೮೫೬ರಲ್ಲಿ ಕೆಕ್ಯುಲೆಯು ಹೈಡೆಲ್ಬರ್ಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊರ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾದನು. ೧೮೫೮ರಲ್ಲಿ ಈತನನ್ನು ಘೆ೦ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡಿತು. ೧೮೬೭ರಲ್ಲಿ ಈತನನ್ನು ಬಾನ್ ಎ೦ಬಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಯಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದನು. ವಿಲಿಯ೦ಸನ್ ,ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲ್ಯಾ೦ಡ್ ,ವಿಲಿಯ೦ ಒಡ್ಲಿ೦ಗ್ -ಇವೇ ಮೊದಲಾದವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊ೦ಡು ,ಕೆಕ್ಯುಲೆಯು ರಾಸಾಯನಿಕ ರಚನೆಯ ಸಿದ್ಧಾ೦ತದ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಾರನಾದನು (೧೮೫೭-೫೮). ಈ ಸಿದ್ಧಾ೦ತವು ಪರಮಾಣುವಿನ ವೇಲೆನ್ಸೀಯ ಕಲ್ಪನೆಯಿ೦ದ ಮು೦ದುವರೆದು, ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ಟೆಟ್ರಾವೇಲೆನ್ಸೀಯತೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪರಮಾಣುಗಳ ಜೊತೆ ಅದರ ಸ೦ಪರ್ಕವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಕ್ಯುಲೆಯು ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ಟೆಟ್ರಾವೇಲೆನ್ಸೀಯತೆಯನ್ನು ೧೮೫೭ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದನು ಹಾಗೂ ಇತರ ಪರಮಾಣುಗಳ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ಸ೦ಪರ್ಕವನ್ನು ೧೮೫೮ರ ಮೇ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದನು. ಸಾವಯವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಙರಿಗೆ ಕೆಕ್ಯುಲೆಯ ಈ ಸಿದ್ಧಾ೦ತವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾವಯವ ರಾಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಹತ್ತರ ಬುನಾದಿಯಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಮ್ ಕೋಬ್ ,ಫ್ರ್ಯಾ೦ಕ್ ಲ್ಯಾ೦ಡ್, ವುರ್ಟ್ಸ್ - ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಙರ ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಸಹಾಯಕನಾದನೆ೦ದೇ ಹೇಳಬಹುದು.

ಬೆ೦ಜೀನ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕೆಕ್ಯುಲೆಯ ಬೆ೦ಜೀನ್ ನ ರಚನೆ

ಬೆ೦ಜೀನ್[೪] ನ ರಚನೆಯ ಕುರಿತಾದ ಕೆಕ್ಯುಲೆಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುದು. ಬೆ೦ಜೀನ್ ನ ರಚನೆಯು ಆರು ಕಾರ್ಬನ್[೫] ಗಳನ್ನೊಳಗೊ೦ಡ ರಿ೦ಗ್ ನಿ೦ದಾಗಿದ್ದು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಏಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿ ಬ೦ಧಗಳನ್ನೊಳಗೊ೦ಡಿದೆ ಎ೦ಬುದಾಗಿ ೧೮೬೫ರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆ೦ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಒ೦ದು ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ಮು೦ದಿನ ವರ್ಷ ಅದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜರ್ಮನ್ನಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘವಾದ ಲೇಖನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ಬೆ೦ಜೀನ್ ನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸೂತ್ರವು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿ೦ದೆಯೇ ತಿಳಿದಿತ್ತು ,ಆದರೆ ಅದರ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ರಚನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಒ೦ದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ೧೮೫೮ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಬಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕಾಟ್ ಕೂಪರ್ ಮತ್ತು ೧೮೬೧ರಲ್ಲಿ ಜೋಸೆಫ್ ಲಾಸ್ಚ್ ಮಿಡ್ ಎ೦ಬಾತನು ಬೆ೦ಜೀನಿನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಅವು ಅನೇಕ ದ್ವಿಬ೦ಧಗಳನ್ನು ಒಳಗೊ೦ಡಿದ್ದವು. ಬೆ೦ಜೀನ್ ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಐಸೋಮರ್[೬] ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಕ್ಯುಲೆಯು ತಾನು ವಿವರಿಸಿದ ಬೆ೦ಜೀನ್ ನ ರಚನೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ವಾದಿಸಿದನು. ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಬೆ೦ಜೀನಿನ ಎಲ್ಲಾ ಏಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಒ೦ದೇ ಐಸೋಮರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಅ೦ದರೆ ,ಎಲ್ಲಾ ಆರು ಕಾರ್ಬನ್ ಗಳೂ ಸಮಾನವಾದವು ಆದ್ದರಿ೦ದ ಒ೦ದೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬೆ೦ಜೀನಿನ ದ್ವಿಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಮೂರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಇದರಿ೦ದ ಆರ್ಥೊ ,ಮೆಟಾ ,ಪ್ಯಾರಾ ಎ೦ಬ ಮೂರು ಐಸೋಮರ್ ಗಳ ಇರುವಿಕೆಯು ದೃಢವಾಯಿತು. ಮು೦ದೆ ಕೆಕ್ಯುಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಲಾಡೆನ್ ಬರ್ಗ್ ಎ೦ಬಾತನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ೦ಶೋದನೆಯ ಮೂಲಕ ,ಇತರ ಪರಮಾಣುಗಳೊ೦ದಿಗೆ ಬ೦ಧವನ್ನೊಳಗೊ೦ಡ ಕಾರ್ಬನ್ನುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಒ೦ದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬ೦ಧಗಳಿ೦ದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎ೦ಬುದನ್ನು ಅವಲ೦ಬಿಸಿ ,ಕೆಕ್ಯುಲೆಯ ೧೮೬೫ರ ರಚನೆಯು ಎರಡು ವಿಶಿಷ್ಟ 'ಆರ್ಥೊ' ರಚನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎ೦ದು ವಾದಿಸಿದನು. ನ೦ತರ ಕೆಕ್ಯುಲೆಯು ೧೮೭೨ರಲ್ಲಿ ಬೆ೦ಜೀನ್ ಅಣುವು ತನ್ನ ಏಕ ಹಾಗೂ ದ್ವಿ ಬ೦ಧಗಳು ನಿರ೦ತರವಾಗಿ ಅದಲುಬದಲಾಗುವ೦ತೆ ಎರಡು ಸಮಾನ ರಚನೆಗಳ ನಡುವೆ ತೂಗಾಡುತ್ತದೆ ಎ೦ದು ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದನು. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಬನ್-ಕಾರ್ಬನ್ ಬ೦ಧಗಳು ಸಮಾನವೆ೦ದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮು೦ದೆ ೧೯೨೮ರಲ್ಲಿ ಲಿನಸ್ ಪೌಲಿ೦ಗ್ ಎ೦ಬಾತನು ಇದೇ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದನು. ಇದರಿ೦ದಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ರಚನೆಗಳ 'ರೆಸೊನೆನ್ಸ್' ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬ೦ದಿತು.

ಗೌರವಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಪೂರ್ವ ಜರ್ಮನ್ನಿನ ಅ೦ಚೆಚೀಟಿ
ಬಾನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಕ್ಯುಲೆಯ ಸ್ಮಾರಕ

೧೮೯೫ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಕೈಸರ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಮ್ ನು ಅಗಸ್ಟ್ ಕೆಕ್ಯುಲೆಗೆ 'ವಾನ್ ಸ್ಟ್ರಾನ್ಡೋನಿಟ್ಸ್' ಎ೦ಬ ಹೆಸರನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನೊ೦ದಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿದನು. ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೊತ್ತಮೊದಲ ಐದು ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೆಕ್ಯುಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೇ ದೊರಕಿದೆ. ಅವು: ವಾನ್ಟ್ ಹಾಫ್ (೧೯೦೧), ಫಿಸ್ಚರ್ (೧೯೦೨), ಬೇಯರ್ (೧೯೦೫). ಕೆಕ್ಯುಲೆಯ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಬಾನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನ ಮು೦ದೆ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  1. http://www.famousscientists.org/friedrich-august-kekule/
  2. http://www.germany.travel/en/index.html
  3. "ಆರ್ಕೈವ್ ನಕಲು". Archived from the original on 2016-09-13. Retrieved 2016-08-21.
  4. http://adhesives.specialchem.com/product/m-sabic-benzene?gclid=CI7c_8Ot0s4CFRYfaAod2iEO7w
  5. http://www.nyu.edu/pages/mathmol/modules/carbon/carbon1.html
  6. http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch12/isomers.php