ಪ್ರತಿಫಲನ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
ನಯವಾದ ನೆಲದಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನ
ಸರೋವರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪರ್ವತದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಪ್ರತಿಫಲನದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ.

ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರತಿಫಲಕವು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅದೇ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ- ನೀರಿನ ಅಲೆಗಳು, ಧ್ವನಿ, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಅಲೆಗಳ ಪ್ರತಿಫಲನ. ನಾವು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಪ್ರತಿಫಲನದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಧ್ವನಿವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಸೋನಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಶಬ್ದದ ಪ್ರತಿಫಲನದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪದ ಅಲೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲನವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ರಾಡಾರ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನ (ವಿಎಚ್‌ಎಫ್) ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಫಲನಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.

ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ನಿಯಮ  : - 1. ಘಟನೆಯ ಕಿರಣ, ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕಿರಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಒಂದೇ ಸಮತಲದಲ್ಲಿವೆ. 2. ಘಟನೆಯ ಕೋನ (i) ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಕೋನ (r) ಎರಡೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಚಿತ್ರ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನದ ನಿಯಮಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದರ್ಪಣದಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ನಯಗೊಳಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತವೆ.

ಪ್ರತಿಫಲನದ ನಿಯಮಗಳು

  • ಪತನ ಕೋನವು ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  • ಪತನ ಕಿರಣ, ಪತನ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲನದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಎಳೆದ ಲಂಬ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕಿರಣ ಈ ಮೂರು ಒಂದೇ ಸಮತಲದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನದ ವಿಧಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  1. ಬಹು ಪ್ರತಿಫಲನ
  2. ವಿವರ್ತಿತ ಪ್ರತಿಫಲನ

ಇತರ ಪ್ರತಿಫಲನಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  1. ಶಬ್ದ ತರಂಗಗಳ ಪ್ರತಿಫಲನ
  2. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಗಳ ಪ್ರತಿಫಲನ
  3. ಭೂಕಂಪ ಅಲೆಗಳ ಪ್ರತಿಫಲನ