ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ Anaesthesiology

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

Date 13/4/2023 From Taluka:gokak Age:21 date of birth: 4/3/2002 Siddappa: Ningappa mayanni District: Belgaum

Το National: president

Head office: Chandigarh munde panjab. Maharshi yoga : health foundation Pin: 160034 Respected sir:

 sub about my Resignation

I am Mr. Siddappa ningappa Mayanni I am Date:02/08/2022 Trained in MaharshiYoga Health Foundation.my training is serving as Yoga Trainer but I am sick for few days so I am submitting my voluntary resignation letter to you please accept.

Thanking you Siddapp ningappa Mayanni Date:03/04/2023

S.N.M

ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ Anaesthesiology

ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ, ಗಾಯ, ಅಥವಾ ರೋಗ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಅರಿವಳಿಕೆತಜ್ಞರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೆರವಾಗಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನುಭವ ಹಾಗು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಅರಿವಳಿಕೆತಜ್ಞರು ಶಿಶುಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಅರಿವಳಿಕೆ ಆರೈಕೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಕನಿಷ್ಠ 1 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಅರಿವಳಿಕೆತಜ್ಞರು ಆಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಮಕ್ಕಳ ಅರಿವಳಿಕೆತಜ್ಞರು ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ದೇಹದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಅರಿವಳಿಕೆತಜ್ಞರು ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅರಿವಳಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ, ಮಕ್ಕಳ anesthesiologists ಅರಿವಳಿಕೆ ಒಳಪಡುವ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಲು.