ಪಲ್ಗಾಡಿಯಮ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಪಲ್ಗಾಡಿಯಮ್,  46Pd
Palladium (46 Pd).jpg
General properties
Name, symbol ಪಲ್ಗಾಡಿಯಮ್, Pd
Pronunciation /pəˈldiəm/
pə-LAY-dee-əm
Appearance silvery white
ಪಲ್ಗಾಡಿಯಮ್ in the periodic table
Hydrogen (diatomic nonmetal)
Helium (noble gas)
Lithium (alkali metal)
Beryllium (alkaline earth metal)
Boron (metalloid)
Carbon (polyatomic nonmetal)
Nitrogen (diatomic nonmetal)
Oxygen (diatomic nonmetal)
Fluorine (diatomic nonmetal)
Neon (noble gas)
Sodium (alkali metal)
Magnesium (alkaline earth metal)
Aluminium (post-transition metal)
Silicon (metalloid)
Phosphorus (polyatomic nonmetal)
Sulfur (polyatomic nonmetal)
Chlorine (diatomic nonmetal)
Argon (noble gas)
Potassium (alkali metal)
Calcium (alkaline earth metal)
Scandium (transition metal)
Titanium (transition metal)
Vanadium (transition metal)
Chromium (transition metal)
Manganese (transition metal)
Iron (transition metal)
Cobalt (transition metal)
Nickel (transition metal)
Copper (transition metal)
Zinc (transition metal)
Gallium (post-transition metal)
Germanium (metalloid)
Arsenic (metalloid)
Selenium (polyatomic nonmetal)
Bromine (diatomic nonmetal)
Krypton (noble gas)
Rubidium (alkali metal)
Strontium (alkaline earth metal)
Yttrium (transition metal)
Zirconium (transition metal)
Niobium (transition metal)
Molybdenum (transition metal)
Technetium (transition metal)
Ruthenium (transition metal)
Rhodium (transition metal)
Palladium (transition metal)
Silver (transition metal)
Cadmium (transition metal)
Indium (post-transition metal)
Tin (post-transition metal)
Antimony (metalloid)
Tellurium (metalloid)
Iodine (diatomic nonmetal)
Xenon (noble gas)
Caesium (alkali metal)
Barium (alkaline earth metal)
Lanthanum (lanthanide)
Cerium (lanthanide)
Praseodymium (lanthanide)
Neodymium (lanthanide)
Promethium (lanthanide)
Samarium (lanthanide)
Europium (lanthanide)
Gadolinium (lanthanide)
Terbium (lanthanide)
Dysprosium (lanthanide)
Holmium (lanthanide)
Erbium (lanthanide)
Thulium (lanthanide)
Ytterbium (lanthanide)
Lutetium (lanthanide)
Hafnium (transition metal)
Tantalum (transition metal)
Tungsten (transition metal)
Rhenium (transition metal)
Osmium (transition metal)
Iridium (transition metal)
Platinum (transition metal)
Gold (transition metal)
Mercury (transition metal)
Thallium (post-transition metal)
Lead (post-transition metal)
Bismuth (post-transition metal)
Polonium (post-transition metal)
Astatine (metalloid)
Radon (noble gas)
Francium (alkali metal)
Radium (alkaline earth metal)
Actinium (actinide)
Thorium (actinide)
Protactinium (actinide)
Uranium (actinide)
Neptunium (actinide)
Plutonium (actinide)
Americium (actinide)
Curium (actinide)
Berkelium (actinide)
Californium (actinide)
Einsteinium (actinide)
Fermium (actinide)
Mendelevium (actinide)
Nobelium (actinide)
Lawrencium (actinide)
Rutherfordium (transition metal)
Dubnium (transition metal)
Seaborgium (transition metal)
Bohrium (transition metal)
Hassium (transition metal)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (transition metal)
Ununtrium (unknown chemical properties)
Flerovium (post-transition metal)
Ununpentium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Ununseptium (unknown chemical properties)
Ununoctium (unknown chemical properties)
Ni

Pd

Pt
rhodiumಪಲ್ಗಾಡಿಯಮ್silver
Atomic number 46
Standard atomic weight 106.42(1)[೧]
Element category transition metal
Group, block group 10, d-block
Period period 5
Electron configuration [Kr] 4d10
per shell 2, 8, 18, 18
Physical properties
Phase solid
Melting point 1828.05 K ​(1554.9 °C, ​2830.82 °F)
Boiling point 3236 K ​(2963 °C, ​5365 °F)
Density (near r.t.) 12.023 g·cm−3 (at 0 °C, 101.325 kPa)
Liquid density at m.p.: 10.38 g·cm−3
Heat of fusion 16.74 kJ·mol−1
Heat of 358 kJ·mol−1
Molar heat capacity 25.98 J·mol−1·K−1
 pressureಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox element/vapor pressure table
Atomic properties
Oxidation states 0, +1, +2, +4 ​(a mildly basic oxide)
Electronegativity 2.20 (Pauling scale)
energies 1st: 804.4 kJ·mol−1
2nd: 1870 kJ·mol−1
3rd: 3177 kJ·mol−1
Atomic radius empirical: 137 pm
Covalent radius 139±6 pm
Van der Waals radius 163 pm
Miscellanea
Crystal structure face-centered cubic (fcc)
Face-centered cubic crystal structure for ಪಲ್ಗಾಡಿಯಮ್
Speed of sound thin rod: 3070 m·s−1 (at 20 °C)
Thermal expansion 11.8 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Thermal conductivity 71.8 W·m−1·K−1
Electrical resistivity at 20 °C: 105.4 nΩ·m
Magnetic ordering paramagnetic[೨]
Young's modulus 121 GPa
Shear modulus 44 GPa
Bulk modulus 180 GPa
Poisson ratio 0.39
Mohs hardness 4.75
Vickers hardness 400–600 MPa
Brinell hardness 320–610 MPa
CAS number 7440-05-3
History
Naming after asteroid Pallas, itself named after Pallas Athena
Discovery 1803
Most stable isotopes
Main article: Isotopes of ಪಲ್ಗಾಡಿಯಮ್
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
100Pd syn 3.63 d ε 100Rh
γ 0.084, 0.074,
0.126
102Pd 1.02% (β+β+) 1.1720 102Ru
103Pd syn 16.991 d ε 103Rh
104Pd 11.14% (SF) <18.969
105Pd 22.33% (SF) <18.247
106Pd 27.33% (SF) <16.806
107Pd trace 6.5×106 y β 0.033 107Ag
108Pd 26.46% (SF) <16.102
110Pd 11.72% >6×1017 y ββ 1.9997 110Cd
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed
· references

ಪಲ್ಲಾಡಿಯಂ ಅನ್ನು ವಿಲಿಯಂ ಹೈಡೆಮೊ ಲ್ಲಾಸ್ಟನ್ ಎಂಬುವವರು ೧೮೦೩ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಅದು ಹೊಳಪಿನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಿಳುಪು ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ. ಅದರ ಚಿಹ್ನೆ ಪಿಡಿ(Pd) ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ೪೬. ಪಲ್ಲಾಡಿಯಂ ಎಂಬುದು ಗ್ರೀಕ್ ಪದ. ಪಲ್ಲಾಡಿಯಂ , ಪ್ಲಾಟಿನಂ, ರ್‍ಓಡಿಯಂ, ರುಥೇನಿಯಂ, ಇರಿಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಆಸ್ಮಿಯಂ, ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಗುಂಪು ಲೋಹಗಳು(PGMs) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಹಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದರೆ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಂನ ಕರಗುವ ಬಿಂದು ಅವುಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ.

ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು: ಪಲ್ಲಾಡಿಯಂ ಗುಂಪು ೧೦ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಲೋಹ. ಗುಂಪು ೧೦ರ ಇತರ ಅಂಶಗಳಾದ ನಯೋಬಿಯಂ(೪೧), ರುಥೇನಿಯಂ(೪೪) ಮತ್ತು ರೋಢಿಯಂ(೪೫) ಗಳಿಗಿಂತ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಂ ಭಿನ್ನ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಈ ಇತರ ಅಂಶಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಗಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚಿಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಅಂಶಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಭರ್ತಿಯಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಂನ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ೧೦ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರಮಾಂಕ ಅಂಶ ಋಣವಿದ್ಯುತ್ಕಣಗಳು
28 ನಿಕಲ್ 2,8,16,2
46 ಪಲ್ಲಾಡಿಯಂ 2,8,18,18
78 ಪ್ಲಾಟಿನಂ 2,8,18,32,17,1

ಪಲ್ಲಾಡಿಯಂ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಹೋಲುವ ಒಂದು ಮೃದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಿಳಿ ಲೋಹ. ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಂ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಕರಗುವ ಬಿಂದು ಹೊಂದಿದೆ. ಪಲ್ಲಾಡಿಯಂನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ೦, +೧, +೨ ಮತ್ತು +೪.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ
ಹೆಸರು, ಚಿಹ್ನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಾಂಕ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಂ , Pd, 46
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸರಣಿ ಪರಿವರ್ತನಾ ಲೋಹ
ಗುಂಪು, ಆವರ್ತ, block 10, 5 ,d
ಅಣುವಿನ ತೂಕ 106.42 g mol-1
ಋಣವಿದ್ಯುತ್ಕಣ ಜೋಡಣೆ [Kr]4d10
ಋಣವಿದ್ಯುತ್ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಋಣವಿದ್ಯುತ್ಕಣಗಳು 2 ,8 ,18, 18
ಭೌತಿಕ ಗುಣಗಳು
ಹಂತ ಘನ
ಸಾಂದ್ರತೆ 12.023 g cm-3
ಕರಗುವ ತಾಪಮಾನ 1828.05K (1554.9C,2830.82F)
ಕುದಿಯುವ ತಾಪಮಾನ 3236K (2963C, 5365F)
ಸಮ್ಮಿಲನದ ಉಷ್ಣಾಂಶ 19.74 k J/mol
ಭಾಷ್ಪೀಕರಣ ಉಷ್ಣಾಂಶ 358 k J/mol
ಉಷ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 25.98 k J/mol
ಆವಿಯ ಒತ್ತಡ
P/Pa 1 0 100 1k 10k 100k
T/K 2117 235 2753 3234 1721 1897
ಅಣುವಿನ ಗುಣಗಳು
ಅಕ್ಷಿಡೀಕರಣ ಸ್ಥಿತಿ 0, +1,+2,+4
ವಿದ್ಯುದೃಣತ್ವ 2.20 (Pauling scale)
Ionization energies 1 804.4 k J/mol
2 1872 k J/mol
3 3177 k J/mol
ಅಣುವಿನ ತ್ರಿಜ್ಯ 137pm
ತ್ರಿಜ್ಯ ಸಹಾಂಕ 139±6pm
ವಾನ್ ಡೆರ್ ವಾಲ್ಸ್ ತ್ರಿಜ್ಯ 163pm
ಇತರೆ ಗುಣಗಳು
Magnetic ordering Paramagnetic
ಉಷ್ಣವಾಹಕತೆ 71.8 W/(m K)
ಶಬ್ದದ ವೇಗ 3070 m/s
CAS ನೋಂದಾವಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 7440-05-3
  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Lide, D. R., ed. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (86th ed.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.