ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪರಿಷತ್ತು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಪರಿಷತ್ತು (ಮಂಡಳಿ) ಸಮಾಲೋಚಿಸಲು, ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸಲು ಅಥವಾ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವ ಜನರ ಗುಂಪು.[೧] ಪರಿಷತ್ತು ಶಾಸಕಾಂಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣ, ನಗರ, ಕೌಂಟಿ/ಶಾಯರ್‌ನ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯ/ಪ್ರಾಂತೀಯ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಶಾಸನ ಮಂಡಲಗಳನ್ನು ಪರಿಷತ್ತುಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಶಾಖೆಗಳಿರದಿರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಪರಿಷತ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು. ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಷತ್ತು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಷತ್ತು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಿತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಳಗಣ ಗುಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪರಿಷತ್ತು ಹಾಗಿರದಿರಬಹುದು. ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಚುನಾಯಕರು ಅಥವಾ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವ ಆಡಳಿತದ ರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]