ನವಗಿರಿನಂದ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ನವಗಿರಿನಂದ - ಇದು ಎಂ.ರಂಗರಾಯರ ಕಾವ್ಯನಾಮ . ಇವರು ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು. ಇವರ ಕೆಲವು ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಇಂತಿವೆ:

ಇವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಅನೇಕ ಬಾಲಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.