ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Taxonomy/Macaca

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.

Ancestral taxa
Ancestral taxa
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಯೂಕ್ಯಾರ್ಯೋಟಾ /displayed  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: Amorphea  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: Obazoa  [Taxonomy; edit]
(ಶ್ರೇಣಿಯಿಲ್ಲದ್ದು): Opisthokonta  [Taxonomy; edit]
(ಶ್ರೇಣಿಯಿಲ್ಲದ್ದು): Holozoa  [Taxonomy; edit]
(ಶ್ರೇಣಿಯಿಲ್ಲದ್ದು): Filozoa  [Taxonomy; edit]
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ: ಅನಿಮೇಲಿಯ  [Taxonomy; edit]
ಉಪಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ: ಯೂಮೆಟಜ಼ೋವಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಪ್ಯಾರಾಹೊಕ್ಸೋಜ಼ೋವಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಬೈಲ್ಯಾಟೇರಿಯಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ನೆಫ಼್ರೊಜ಼ೋವಾ  [Taxonomy; edit]
Superphylum: ಡ್ಯೂಟೆರೊಸ್ಟೋಮಿಯಾ  [Taxonomy; edit]
ವಿಭಾಗ: ಕಾರ್ಡೇಟಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಆಲ್‍ಫ್ಯಾಕ್ಟೊರೀಸ್  [Taxonomy; edit]
ಉಪವಿಭಾಗ: ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟಾ  [Taxonomy; edit]
Infraphylum: ನ್ಯಾತೋಸ್ಟೊಮೇಟಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಯೂನ್ಯಾತೋಸ್ಟೊಮೇಟಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಟೆಲಿಯೊಸ್ಟೋಮಿ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಯೂಟೆಲಿಯೊಸ್ಟೋಮಿ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಸಾರ್ಕೊಟೆರಿಜೀ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ರೈಪಿಡಿಸ್ಟಿಯಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಟೆಟ್ರಾಪೋಡೋಮೊರ್ಫಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಇಯೋಟೆಟ್ರಾಪೋಡಿಫಾರ್ಮೀಸ್  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಎಲ್ಪಿಸ್ಟೋಸ್ಟೆಗಾಲಿಯಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಸ್ಟೆಗೊಸೆಫಾಲಿ  [Taxonomy; edit]
Superclass: ಟೆಟ್ರಾಪೋಡಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ರೆಪ್ಟೀಲಿಯೊಮೊರ್ಫಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಆ್ಯಮ್ನಿಯೋಟಾ  [Taxonomy; edit]
..... .....
ವರ್ಗ: ಮ್ಯಾಮೇಲಿಯಾ /skip  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: Theriimorpha  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: Theriiformes  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: Trechnotheria  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: Cladotheria  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: Prototribosphenida  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: Zatheria  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: Tribosphenida  [Taxonomy; edit]
Subclass: Theria  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: Eutheria  [Taxonomy; edit]
ಕೆಳವರ್ಗ: Placentalia  [Taxonomy; edit]
Magnorder: ಬೋರೋಯೂಥೇರಿಯಾ  [Taxonomy; edit]
ಮೇಲ್ಗಣ: ಯುವಾರ್‌ಕೊಂಟೋಗ್ಲಿರೇಸ್  [Taxonomy; edit]
ದೊಡ್ಡಗಣ: ಯುವಾರ್‌ಕೊಂಟಾ  [Taxonomy; edit]
Mirorder: ಪ್ರೈಮೇಟೊಮೊರ್ಫಾ  [Taxonomy; edit]
ಗಣ: ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್  [Taxonomy; edit]
(ಶ್ರೇಣಿಯಿಲ್ಲದ್ದು): ಯೂಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್  [Taxonomy; edit]
ಉಪಗಣ: ಹ್ಯಾಪ್ಲೋರಿನಿ  [Taxonomy; edit]
ಕೆಳಗಣ: ಸಿಮೀಫಾರ್ಮೆಸ್  [Taxonomy; edit]
ಸಣ್ಣಗಣ: ಕ್ಯಾಟಾರಿನಿ  [Taxonomy; edit]
ಮೇಲ್ಕುಟುಂಬ: ಸರ್ಕೋಪಿತೇಕಾಯ್ಡೀ  [Taxonomy; edit]
ಕುಟುಂಬ: ಸರ್ಕೋಪಿತೇಸಿಡೇ  [Taxonomy; edit]
ಉಪಕುಟುಂಬ: ಸರ್ಕೋಪಿತೇಸಿನೇ  [Taxonomy; edit]
ಪಂಗಡ: ಪ್ಯಾಪಿಯೋನೀನಿ  [Taxonomy; edit]
ಕುಲ: ಮಕಾಕಾ  [Taxonomy; edit]

Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: Papionini [Taxonomy; edit]
Rank: genus (displays as ಕುಲ)
Link: ಮಕಾಕ್ ಕೋತಿ|ಮಕಾಕಾ(links to ಮಕಾಕ್ ಕೋತಿ)
Extinct: no
Always displayed: yes (major rank)
Taxonomic references:
Parent's taxonomic references: