ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox World Heritage Site

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Syntax[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

{{Infobox World Heritage Site
| WHS     = <!-- name as inscribed on the World Heritage List -->
| image    = <!-- optional -->
| caption   = <!-- optional -->
| Country   = <!-- optional -->
| Location  = <!-- optional -->
| Type    = <!-- Cultural, Natural or Mixed --> 
| Criteria  =
| ID     =
| Link    = <!-- optional -->
| Region   = 
| Coordinates = <!-- optional; use {{coord}} -->
| Year    = 
| Session   = <!-- optional -->
| Extension  = <!-- optional -->
| Danger   = <!-- optional -->
| locmapin  = <!-- optional -->
| map_caption = <!-- optional -->
| map_width  = <!-- optional -->
| relief   = <!-- "1" for relief map - if available -->
| latitude  = <!-- optional -->
| longitude  = <!-- optional -->
| lat_degrees = | lat_minutes  = | lat_seconds = | lat_direction = <!-- optional --> 
| long_degrees = | long_minutes = | long_seconds = | long_direction = <!-- optional -->
| child    = <!-- optional; set to "yes" to embed this infobox within another infobox -->
| embedded  = <!-- optional; use to embed another infobox template within this one, e.g. {{Infobox mountain}} -->
}}

Notes[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • For Region, use the following UNESCO classifications[೧]:
Africa encompassing Sub-Saharan Africa
Arab States Northern Africa and the Middle East
Asia-Pacific Asia and Oceania
Europe and North America Europe, ಕೆನಡಾ, USA
Latin America and the Caribbean entire Western Hemisphere minus Canada and the USA

Coordinates[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

For coordinates, use {{coord}} with display=inline,title. Please do not be overly precise.

Microformat[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

If the place or venue has an "established", "founded", "opened" or similar date, use {{start date}} unless the date is before 1583 CE.

If it has a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

Precision[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

When giving coordinates, please use an appropriate level of precision. Do not use {{coord}}'s |name= parameter.

Examples[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Example 1
ಯುನೆಸ್ಕೊ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣ
Kathmandu Valley
ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿರುವ ಹೆಸರು
ಪ್ರಕಾರCultural
ಮಾನದಂಡಗಳುiii, iv, vi
ಉಲ್ಲೇಖ121
ಯುನೆಸ್ಕೊ ಪ್ರದೇಶAsia-Pacific
ದಾಖಲೆಯ ಇತಿಹಾಸ
Inscription1979 (3rd ಸಮಾವೇಶ)
Extensions2006
Endangeredsince 2003

This example has no image:

{{Infobox World Heritage Site
| WHS     = Kathmandu Valley
| Country   = [[Nepal]]
| Type    = Cultural
| Criteria  = iii, iv, vi
| ID     = 121
| Region   = Asia-Pacific
| Year    = 1979
| Danger   = since 2003
| Extension  = 2006
}}
Example 2
ಯುನೆಸ್ಕೊ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣ
Kathmandu Valley
ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿರುವ ಹೆಸರು
The Kathmandu Darbar Square
The Kathmandu Darbar Square

ಪ್ರಕಾರCultural
ಮಾನದಂಡಗಳುiii, iv, vi
ಉಲ್ಲೇಖ121
ಯುನೆಸ್ಕೊ ಪ್ರದೇಶAsia-Pacific
ದಾಖಲೆಯ ಇತಿಹಾಸ
Inscription1979 (3rd ಸಮಾವೇಶ)
Extensions2006
Endangeredsince 2003

This example uses an image of width 270px:

{{Infobox World Heritage Site
| WHS     = Kathmandu Valley
| Image    = [[File:Basantapurpalace.JPG|270px|The Kathmandu Darbar Square]]
| Country   = [[Nepal]]
| Type    = Cultural
| Criteria  = iii, iv, vi
| ID     = 121
| Region   = Asia-Pacific
| Year    = 1979
| Danger   = since 2003
| Extension  = 2006
}}
Example 3
ಯುನೆಸ್ಕೊ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣ
Kathmandu Valley
ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿರುವ ಹೆಸರು
The Kathmandu Darbar Square
ಪ್ರಕಾರCultural
ಮಾನದಂಡಗಳುiii, iv, vi
ಉಲ್ಲೇಖ121
ಯುನೆಸ್ಕೊ ಪ್ರದೇಶAsia-Pacific
ದಾಖಲೆಯ ಇತಿಹಾಸ
Inscription1979 (3rd ಸಮಾವೇಶ)
Extensions2006
Endangeredsince 2003
Infobox World Heritage Site is located in Nepal
Infobox World Heritage Site
Location in Nepal

This example uses an image width of 230px:

{{Infobox World Heritage Site
| WHS     = Kathmandu Valley
| Image    = [[File:Basantapurpalace.JPG|230px|The Kathmandu Darbar Square]]
| Country   = [[Nepal]]
| Type    = Cultural
| Criteria  = iii, iv, vi
| ID     = 121
| Region   = Asia-Pacific
| Year    = 1979
| Danger   = since 2003
| Extension  = 2006
| locmapin  = Nepal
| relief   = 1
| latitude  = 27.704
| longitude  = 85.309
| map_caption = Location in Nepal
}}

Template Data[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

An Infobox for World Heritage Sites

Template parameters

ಪರಿಮಿತಿವಿವರನಮೂನೆಸ್ಥಾನಮಾನ
NameWHS Name

name as inscribed on the World Heritage List

Stringrequired
Imageimage Image

An image of the site

Stringಐಚ್ಛಿಕ
Captioncaption Caption imagecaption

The image caption

Stringಐಚ್ಛಿಕ
LocationLocation

Location of the site

Stringಐಚ್ಛಿಕ
TypeType

The designated type: Cultural, Natural or Mixed

Stringrequired
CriteriaCriteria

The designated criteria i, ... ix or x

Stringrequired
IDID

The reference number

ಸಂಖ್ಯೆrequired
RegionRegion

The UNESCO region: Africa, Arab States, Asia-Pacific, Asia and Oceania, Europe and North America, Latin America and the Caribbean

Stringrequired
LinkLink

A link, only used if no ID

Stringಐಚ್ಛಿಕ
CoordinatesCoordinates

Use the {{coord}} template with display=inline, do not be overly precise.

Stringಐಚ್ಛಿಕ
YearYear

Year site was listed

Stringಐಚ್ಛಿಕ
SessionSession

Session site was inscribed: 1st – 40th

Stringಐಚ್ಛಿಕ
ExtensionExtension

Extension

Stringಐಚ್ಛಿಕ
DangerDanger

Period site has been in danger

Stringಐಚ್ಛಿಕ
Location maplocmapin

Name of Location map to use, typically a country name

Stringಐಚ್ಛಿಕ
Map captionmap_caption

Caption to use with the map

Stringಐಚ್ಛಿಕ
Map widthmap_width

Width of displayed the map

ಸಂಖ್ಯೆಐಚ್ಛಿಕ
Reliefrelief

Use '1' for relief map - if available

ಸಂಖ್ಯೆಐಚ್ಛಿಕ
Latitudelatitude

latitude in decimal format, negative for south

ಸಂಖ್ಯೆಐಚ್ಛಿಕ
Longitudelongitude

longitude in decimal format, negative for west

ಸಂಖ್ಯೆಐಚ್ಛಿಕ
Latitude degreelat_degrees

degrees part of latitude, alternative to latitude

ಸಂಖ್ಯೆಐಚ್ಛಿಕ
Latitude minuteslat_minutes

minutes part of latitude, alternative to latitude

ಸಂಖ್ಯೆಐಚ್ಛಿಕ
Latitude secondslat_seconds

seconds part of latitude, alternative to latitude

ಸಂಖ್ಯೆಐಚ್ಛಿಕ
Latitude directionlat_direction

direction part of latitude: N or S

ಸಂಖ್ಯೆಐಚ್ಛಿಕ
Longitude degreelong_degrees

degrees part of longitude, alternative to longitude

ಸಂಖ್ಯೆಐಚ್ಛಿಕ
Longitude minuteslong_minutes

minutes part of longitude, alternative to longitude

ಸಂಖ್ಯೆಐಚ್ಛಿಕ
Longitude secondslong_seconds

seconds part of longitude, alternative to longitude

ಸಂಖ್ಯೆಐಚ್ಛಿಕ
Longitude directionlong_direction

direction part of longitude: E or W

ಸಂಖ್ಯೆಐಚ್ಛಿಕ
Childchild

set to 'yes' to embed this infobox within another infobox

Stringಐಚ್ಛಿಕ
Embeddedembedded

Use to embed another infobox template within this one, e.g. {{Infobox mountain}}

Stringಐಚ್ಛಿಕ