ಟಾಟಾ ಕುಟುಂಬ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಟಾಟಾ ಕುಟುಂಬ ಭಾರತದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾರ್ಸಿ ಕುಟುಂಬ. [೧] ಭಾರತದ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯಮಗಳ ರುವಾರಿಗಳಾಗಿ, ಟಾಟಾ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಜಮ್‍ಸೆಟ್‍ಜಿ ನುಝರ್‍ವಾನ್‍ಜಿ ಟಾಟ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖರು.

ಪರಿವಿಡಿ

(ಅ)'ನುಝರ್ ವಾನ್ ಜಿ,' ಮತ್ತು 'ಜೀವನ್ ಬಾಯಿ' ಯವರ ಮಕ್ಕಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನುಝರ್ ವಾನ್ ಜಿಯವರು ಟಾಟ ವಂಶದ ಮೂಲ ಪುರುಶರು. ಪಾರ್ಸಿ ಅಗ್ನಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು. ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನೂ ಗುಜರಾತಿನ ನವಸಾರಿಊರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಪರಿವಾರಸಮೇತ ಬಂದು ನೆಲಸಿದರು.

೧. 'ಜೆಮ್ ಶೆಟ್ ಜಿ ನುಝರ್ ವಾನ್ ಜಿ ಟಾಟಾ' ಒಬ್ಬ ಮಗ, ಹಾಗೂ ೪ ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು.

೨. 'ರತನ್ ಬಾಯಿ ಟಾಟಾ',

೩. 'ಮಾನೆಕ್ ಬಾಯಿ ಟಾಟಾ'

೪. 'ಜೆರ್ ಬಾಯಿ ಟಾಟಾ'

೫. 'ವೀರ್ ಬಾಯಿ ಟಾಟಾ'

೧. 'ರತನ್ ಬಾಯಿ ಟಾಟಾ'[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

'ಎಡುಲ್ ಜಿ ಬಾಮಾಜಿ'ಯವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ.

೨. 'ಮಾನೆಕ್ ಬಾಯಿ ಟಾಟಾ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

'ಖುರ್ ಸೆಟ್ ಜಿ'ಯವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ.

೩. 'ಜೆರ್ ಬಾಯಿ ಟಾಟಾ'[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

'ದೊರಾಬ್ ಸಕ್ಲಾತ್ ವಾಲಾ' ರವರ ಜೊತೆಮದುವೆಯಾದರು. ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ

೪. 'ವೀರ್ ಬಾಯಿ ಟಾಟಾ'[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

'ಬಾಪೂಜಿ ಸಕ್ಲಾತ್ ವಾಲ'ರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಇವರಿಗೆ 'ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು'.

೧. 'ಕೈಕೂಬಾದ್ ಸಕ್ಲಾತ್ ವಾಲರವರು'[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

'ಸೆಹ್ರಾ ಬರ್ಡಿ'ಯವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಮಗ, 'ಮಿನೋಚಕ್' (ಮಿನೂ),ಟಾಟಾ. 'ಪಿಲೂ ದುಸ್ತೂರ್,' ಯೆಂಬ ಹುಡುಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದರು.

೨.'ಸರ್ ನವ್ರೋಜಿ ಸಕ್ಲಾಟ್ ವಾಲ'[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

'ವೀರ್ ಬಾಯಿ ಟಾಟಾ'ರವರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಗ, 'ಗೂಲ್ ಬಾಯಿ ಬಾಟ್ಲಿವಾಲ' ರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು.

(ಆ)'ಜಮ್ಸೆಟ್ ಜಿ ನುಝರ್ ವಾನ್ ಜಿ ಟಾಟಾ' 'ಹೀರಾಬಾಯಿ,' ಯವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಇವರಿಗೆ, '೨ ಜನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು', ಹಾಗೂ 'ಒಬ್ಬ ಮಗಳು'

'ದೊರಾಬ್ ಜಿ ಟಾಟಾ' ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ.[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

'ರತನ್ ಟಾಟಾ' ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ.[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

'ಧುನ್ ಬಾಯಿ ಟಾಟಾ'[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

(ಇ)'ಜೀವನ್ ಬಾಯಿಯವರ ಸಹೋದರಿಯರಿಂದ' ಟಾಟಾ ಪರಿವಾರ, ಬೆಳೆಯಿತು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

'ಜಮ್ ಸೆಟ್ ಜಿ ನುಝರ್ ವಾನ್ ಜಿ ಟಾಟಾ'ರವರ ಪತ್ನಿ, 'ಹೀರಾಬಾಯಿ ಟಾಟಾ'ರವರ ಸೋದರಿ, 'ಕೂವರ್ ಬಾಯಿ ಡಾಬೂ', 'ಶಾಪುರ್ಜಿ ರಾವ್' ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾದರು. ಇವರ ಮಗಳು 'ರತನ್ ಬಾಯಿ ರಾವ್ ಟಾಟಾ','ಹರ್ಮುಸ್ ಜಿ ಟಾಟ'ರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ದಂಪತಿಗಳ ಒಬ್ಬನೆ ಮಗ- 'ನಾವಲ್ ಹರ್ಮುಸ್ ಜಿ ಟಾಟಾ'. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ,'ಸರ್. ರತನ್ ಟಾಟ', ಹಾಗೂ 'ನವಜ್ ಬಾಯಿಟಾಟಾ', 'ನಾವಲ್ ಹರ್ಮುಸ್ ಜಿ ಟಾಟಾ' ರವರನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

'ದಾದಾಭಾಯ್ ಟಾಟಾ', 'ಲೇಡಿ ಭಿಖಿಬಾಯಿ' ಯವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಶ್ರೀ.ದಾದಾಭಾಯ್ ಟಾಟಾ, ಜಮ್ ಸೆಟ್ ಜಿ ನುಝರ್ ವಾನ್ ಜಿ ಟಾಟಾರವರ ಪತ್ನಿ, ಜೀವನ್ ಬಾಯಿ ಟಾಟಾರವರ ಸೋದರ. ದಾದಾಭಾಯ್ ಟಾಟಾ,ಹಾಗೂ ಭಿಖಿಬಾಯಿದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ-ರತನ್ ದಾದಾಭಾಯ್ ಟಾಟಾ(ಆರ್. ಡಿ ಟಾಟಾ).ರತನ್ ದಾದಾಭಾಯ್ ಟಾಟಾ.(ಆರ್. ಡಿ ಟಾಟಾ)ಸೂನಿ ಬ್ರೈರೆ ಯವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಇವರಿಗೆ ೫ ಜನ ಮಕ್ಕಳು.

೧. 'ಸಿಲ್ಲ', ಮಗಳು-'ಸರ್. ದಿನ್ ಶ ಪೆಟಿಟ್' ರವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೨. 'ಜೆಹಾಂಗೀರ್' -ಮಗ.'ರತನ್ ಭಾಯ್ ದಾದಾಭಾಯ್ ಟಾಟಾ,'(ಜೆ. ಆರ್. ಡಿ)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

'ಥೆಲ್ಮ ವಿಕಾಜಿ'ಯವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ.

೩. 'ರೊಢಬೆ'-ಮಗಳು. 'ಲೆಸ್ಲಿ ಸಾಹ್ನಿ'ಯವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು.[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೪. 'ದೊರಾಬ್', ಮಗ. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಟಾಟ ಕಂಪೆನಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು.[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೫. 'ಜಿಮ್ಮಿ', ಮಗ. ೩೧ ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಡಿದರು.[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

(ಈ)'ನಾವಲ್ ಹರ್ಮುಸ್ ಜಿ ಟಾಟಾ'ರವರಿಗೆ, ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧. 'ಸೂನು ಕಮ್ ಸಾರಿಯೆಟ್ ಟಾಟಾ'

೨. 'ಸಿಮೊನ್ ಡುನಾಯೋರ್ ಟಾಟಾ'

'ನಾವಲ್ ಹರ್ಮುಸ್ ಜಿ ಟಾಟಾ', 'ಸರ್. ರತನ್ ಟಾಟಾ'ರವರ ದತ್ತು ಪುತ್ರರು. 'ಟಾಟಾ ಪರಿವಾರ'ದವರೇ. ಹೊರಗಿನವರಲ್ಲ.

'ಸೂನೂ ಕಮ್ ಸಾರಿಯೆಟ್ ಟಾಟಾ'[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  • 'ಜಮ್ ಸೆಟ್', 'ನಾವಲ್ ಹರ್ಮುಸ್ ಜಿ ಟಾಟಾ'ರವರ, ಎರಡನೆಯ ಮಗ.

'ಸಿಮೊನ್ ಟಾಟಾ'[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

'ಸಿಮೊನ್ ಡುನಾಯೋರ್ ಟಾಟಾ' ನಾವೆಲ್ ಟಾಟರವರ, ಎರಡನೆಯ ಹೆಂಡತಿ. ಆಕೆಗೆ 'ನೋಯಲ್ ಟಾಟಾ ' ಯೆಂಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. 'ನೋಯಲ್ ಟಾಟ', ಟ್ರೆಂಟ್, ಮತ್ತು ಟೈಟಾನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ೩ ಟಾಟ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟ,ಆಲೂ ಮಿಸ್ತ್ರಿಯವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  1. Scribd, A section of the Tata family tree