ಜಾನ್ ಮೇನಾರ್ಡ್ ಕೀನ್ಸ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಜಾನ್ ಮೇನಾರ್ಡ್ ಕೀನ್ಸ್ ರವರು ೫ ಜೂನ್ ೧೮೮೩ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ಪ್ರಸಿದ್ದರಾದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು.ಇವರ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ,ಆಧುನಿಕ ಬೃಹದರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಆವರ್ತಗಳ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇವರನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ೨೦ ನೇ ಶತಮಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಬೃಹದರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ವಿವಿಧ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು 'ಕೇನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ'ವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ವಿವಿಧ ಕವಲುಗಳು ಶಾಲೆಯ ಆಧಾರವಾಗಿವೆ.[೧]

೧೯೩೦ರಲ್ಲಿ, ಕೀನ್ಸ್ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರರು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೀನ್ಸ್ ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಕೀನ್ಸ್ ಅವರು ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ (aggregate demand) ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಮತ್ತು ಅಸಮರ್ಪಕ ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ (inadequate aggregate demand) ಸುದೀರ್ಘ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕೇನ್ಸೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ "ಬೂಮ್ ಮತ್ತು ಬಸ್ಟ್" ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಮವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕೀನ್ಸ್ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಮತ್ತು ಕುಸಿತದ ಪ್ರಭಾವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿಗಳ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು. ೧೯೪೨ ರಲ್ಲಿ ಕೀನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಸೆಕ್ಸ್ ಕೌಂಟಿಯಲ್ಲಿ 'ಬ್ಯಾರನ್ ಕೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿಲ್ಟನ್' ಒಂದು ಆನುವಂಶಿಕ ವರಿಷ್ಠರ ಗೌರವವನ್ನ್ಯ್ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕೀನ್ಸ್ ಅವರು ೧೯೪೬ರಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ೧೯೫೦ ಮತ್ತು ೧೯೬೦ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಸರ್ಕಾರವೂ ನೀತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು

ಜಾನ್ ಮೇನಾರ್ಡ್ ಕೀನ್ಸ್

.

೧೯೯೯ರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕವು ೨೦ ನೇ ಶತಮಾನದ ೧೦೦ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೀನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಪಡಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ೨೦ ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರ್ಥಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೆಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇವರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞದ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಜಾನ್ ಮೇನಾರ್ಡ್ ಕೇನ್ಸ್ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಕೆಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ಶೈರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಜಾನ್ ನೆವಿಲ್ಲೆ ಕೀನ್ಸ್, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅದಾ ಕೀನ್ಸ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಕರಾಗಿದ್ದರು. ಕೀನ್ಸ್ ಅವರು ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು. ಇವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು - ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ನೆವಿಲ್ಲೆ ಕೀನ್ಸ್ ೧೮೮೫ ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೆಫ್ರಿ ಕೀನ್ಸ್ ೧೮೮೭ ರಲ್ಲಿ. ಜೆಫ್ರಿ ಒಂದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಆರ್ಚಿಬಾಲ್ಡ್ ಹಿಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಕಾರ ರಾಬರ್ಟ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೀನ್ಸ್ ನ ಪಾಲಕರು ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದರು. ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿನವರೆಗೂ ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದರು, ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮರಳಲು ಸ್ವಾಗತ ಎಂದೂ ಮಾಡಲಾಗುತತ್ತಿತ್ತು. ಕೀನ್ಸ್ ಗಣನೀಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೀನ್ಸ್ ಅವರ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಗಳೆಂದೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಜನವರಿ ೧೮೮೯ ರಲ್ಲಿ, ೫ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೀನ್ಸ್ ಅವರು ಗರ್ಲ್ಸ್ ನರ್ಸರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಮಾಡಿದರು. ವೇಗವಾಗಿ,ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋರಿಸಿದರು ಆದರೆ ಅವರ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹಳ ಕಳಪೆಯಾದುದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ದಿನಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಗವರ್ನೆಸ್, ಬೀಟ್ರಿಸ್ ಮ್ಯಾಕಿನ್ತೋಷ್ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈತನಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಜನವರಿ ೧೮೯೨ರಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ೮ ವರ್ಷ ವಯಸಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಸೇಂಟ್ ಫೇಯ್ತ್ ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ೧೮೯೪ರಲ್ಲಿ ಕೀನ್ಸ್ ರವರು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿದ್ದರು. ೧೮೯೬ರಲ್ಲಿ ಸೇಂಟ್ ಫೇಯ್ತ್ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ, ರಾಲ್ಫ್, ಕೀನ್ಸ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು:ಕೀನ್ಸ್ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಹುಡುಗರು ಭುಜಗಳ ಮತ್ತು ತಲೆಗಳ ಮೇಲಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಕೀನ್ಸ್ ಎಟನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪಡೆಯಬಹುದೆಂಬ ಅತಿಯಾದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅವರ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಹೊಂದಿದ್ದರು.

೧೮೯೭ರಲ್ಲಿ ಕೀನ್ಸ್ ಅವರು ಎಟನ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ,ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಣಿತ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಎಟೋನ್ ನಲ್ಲಿ,ಡಾನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಮಿಲನ್,ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಮಿಲನ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣನನ್ನು "ತನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರೀತಿ"ಎಂದು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ತನು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿದ್ದರೂ, ಕೀನ್ಸ್ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ೧೯೦೨ರಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಪಡೆದ ನಂತರ ಎಟನ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಣಿತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲೆಂದು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅವರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಆಗಲು ಕೀನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಕೀನ್ಸ್ ಅವರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅವರನ್ನು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಿತು. ಹಲವು ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಹಾಗೆಯೇ ಕೀನ್ಸ್ ಪದವೀಧರರಾದ ನಂತರ ಅವರ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಂದ ಹೊರಡುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಕೀನ್ಸ್ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿಯನ್ನ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು ಕೇಂಬ್ರಿಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಉದಾರ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು.


೧೯೦೪ ಮೇ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎ ಪಡೆದರು. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ರಜಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ,ಕೀನ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರು.ಅವರು, ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಮತ್ತಷ್ಟು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ವೃತ್ತಿ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೯೦೬ರಲ್ಲಿ ಕೀನ್ಸ್ ಅವರು ಭಾರತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಮಾಸ್ತರಾಗಿ ಸೇರಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೀನ್ಸ್ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ೧೯೦೮ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಸರ ಬಟು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಕೆಲಸ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲೆಂದು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಈ ಗಣಿತೀಯ ಯೋಜನೆಯ ಆರಂಭವು ಕೀನ್ಸ್ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಆರ್ಥರ್ ಅವರ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ೧೯೦೯ರಲ್ಲಿ ಕೀನ್ಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ವೃತ್ತಿಪರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಲೇಖನವಾದ 'ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಜರ್ನಲ್' ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿ ಹೊರತಂದರು. ಇದು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಇಳಿತದ ತೋರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ತೋರಿಸಿತು. ೧೯೦೯ರಲ್ಲಿ ಕೀನ್ಸ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೇರಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅವರ ನಿಧಿಯ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕೀನ್ಸ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರ ಆದಾಯ ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಟವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ಕೃಷ್ಟರಾದರು. ಕೀನ್ಸ್ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಆದಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ೧೯೧೩ರಲ್ಲಿ ಕೀನ್ಸ್ ಅವರು 'ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು'ಎಂಬ ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು 'ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ರಾಯಲ್ ಕಮೀಷನ್ ಆನ್' ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದರು. [೨]

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಂಬಂಧಗಳು- ಕೀನ್ಸ್ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪುರುಷರೊಡನೆ ಇತ್ತು. ಕೀನ್ಸ್ ಅವರು ಎಟನ್ ಮತ್ತು ಕೇಂಬ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು; ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಿಲ್ಲಿ ನಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೇನಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಮಿಲನ್. ಕೀನ್ಸ್ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ೧೯೦೧-೧೯೧೫ರ ನಡುವೆ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದಿನಚರಿಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಲವು ಲೈಂಗಿಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮ್ಯಾಕ್ಮಿಲನ್ ಜೊತೆ ಕೀನ್ಸ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ನಂತರ ಸ್ನೇಹ ಬಹಳ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ಮೆಕ್ಮಿಲನ್ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ 'ಪೀಸ್ ಇಕಾನಾಮಿಕ್' ಪ್ರಕಟವನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಕೀನ್ಸ್ ಅತ್ಯಾಶೆಯಿಂದ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ ಬ್ಲೂಮ್ಸ್ಬರಿ ಗುಂಪು,ಸಲಿಂಗಕಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಡಿಲಗೊಂಡಿತು. ಕೀನ್ಸ್ ಅವರು,ಲಿಟ್ಟನ್ ಸ್ಟ್ರಾಚೆ ಎಂಬ ಬರಹಗಾರರೊಡನೆ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸುವಾರ್ತೆಗಳ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಮರುರೂಪ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ೧೯೦೮ ರಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಕಲಾವಿದ ಡಂಕನ್ ಗ್ರಾಂಟ್, ಕೀನ್ಸ್ ಅವರ ಮಹಾನ್ ಪ್ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಕೀನ್ಸ್ ಲಿಟ್ಟನ್ ಸ್ಟ್ರಾಚೆ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೀನ್ಸ್ ಆರ್ಥರ್ ಹೊಬ್ ಹೌಸ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.[೩]

ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೆಲಸ ದಾಳಿ ಮಾಡಲೆಂದು ಕೀನ್ಸ್ ಅವರ 'ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶಾಖೋಪಶಾಖೆಗಳನ್ನು ನಿರಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ,ಬ್ಲೂಮ್ಸ್ಬರಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಕೀನ್ಸ್ ಅವರ'ಸ್ನೇಹಿತರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು,ಸ್ವತಃ ಅವರು ದ್ವಿಲಿಂಗಿ ಎಂದು ಪ್ರರ್ದಶಿಸಿದಾಗ. ರೇ ಕಾಸ್ಟೆಲ್ಲೋ(ನಂತರ ಆಲಿವರ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಚಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು) ಕೀನ್ಸ್ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಭಿನ್ನಲಿಂಗೀಯ ಆಸಕ್ತಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ೧೯೦೬ರಲ್ಲಿ, ರೇ ಪುರುಷ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೀನ್ಸ್ ಅವರ ಕಡೆ ಬಹಳ ಗಮನವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ತನೆಗಳು: ಕೀನ್ಸ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ೧೯೩೨ರಲ್ಲಿ ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸಿದ ಮೇರಿ ಸ್ಟೋಪ್ಸ್ರನ್ನು ಸೊಸೈಟಿಯ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಅಸಮಾನ ವೇತನ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ತಾರತಮ್ಯದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಸಲಿಂಗಕಾಮ ಕಾನೂನು ಸುಧಾರಣೆಗೆ ದನಿಯೆತ್ತಿದ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿದ್ದರು.ಸಮರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕೀನ್ಸ್ ಅವರು ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.೧೯೪೪ ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬ್ರೆಟ್ಟನ್ ವುಡ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಿಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು.ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು.

ಮದುವೆ: ೧೯೨೧ರಲ್ಲಿ ಕೀನ್ಸ್ ಅವರು ಲಿಡಿಯಾ ಲೊಪೊಕೊವ ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಷ್ಯನ್ ನೃತ್ಯಾಂಗನೆಯೊಡನೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಪ್ರಣಯದ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಒಂದು ಕಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಸ್ಪ್ರೊಟ್,ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ಲೊಪೊಕೊವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಕೀನ್ಸ್ 'ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಯಸಿ ಉತ್ತಮ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಡಂಕನ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಜೊತೆ,೧೯೨೫ ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಲಿಡಿಯಾ ೧೯೨೭ ರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದರು, ಆದರೆ ಗರ್ಭಪಾತವಾಯಿತು.

ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು,ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಂತ್ಯ, ಲುಡ್ವಿಗ್ ವೊನ್ ಮಿಸಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ,ಜನರಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮನಿ ಜನರಲ್ ಥಿಯರಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಕೀನ್ಸ್ ಅವರ 'ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿ,"ಜನರಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮನಿ ಜನರಲ್ ಥಿಯರಿ", ೧೯೩೬ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು,ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ಒಂದು ಮಾನದಂಡವಾಯಿತು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಎಂಬ ಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ೧೯೪೨ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನ ನ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಕೀನ್ಸ್ ಅವರು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೀನ್ಸ್ ಅವರು ಟಿಲ್ಟನ್ ನಲ್ಲಿ,೨೧ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೯೪೬ರಂದು ಮಾರಕವಾದ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು.[೪]


ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

[೧] [೨] [೩] [೪]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes
  2. http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/keynes_john_maynard.shtml
  3. http://www.britannica.com/biography/John-Maynard-Keynes
  4. http://www.thefamouspeople.com/profiles/john-maynard-keynes-191.php