ಜಲವಿದ್ಯುತ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ

ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ನೀರಿನ ಪ್ರವಹನದಲ್ಲಿನ ಬಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆ.