ಜಠರ-ಕರುಳಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಜಠರ-ಕರುಳಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೇಲಿನ ಜಿಐ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಜಿಐ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂದು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು.

ಮೇಲಿನ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟಿನಲ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಜಿಐ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹದ ಮೇಲಿನ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ, ಮೇಲಿನ ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಅವರು ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ಜನ್ 'ಮೇಲಿನ ಜಿಐ' ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೌಶಲಗಳ ಕರೆನ್ಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾದ್ಯತೆ.

ಮೇಲಿನ ಜಿಐ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು:

  • ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕಾಡುಒಡೆನೆಕ್ಟಮಿ (Pancreaticoduodenectomy)
  • ಎಸೋಪ್ಗಜೆಕ್ಟಮಿ (Esophagectomy)
  • ಲಿವರ್ ಅಂಶಛೇದನ (Liver resection)

ಲೋವರ್ ಜಠರ ಕರುಳಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪ-ವಿಶೇಷ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಡಿಮೆ ಜಿಐ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಇರಬಹುದು:

  • ಕಲೆಕ್ಟಮಿ (Colectomy)
  • ಗುದನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂಶಛೇದನ.