ಛಾಯಾಚಿತ್ರೀಕರಣ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಉಚಿತ ವಿಶ್ವಕೋಶ
Jump to navigation Jump to search
೧೮೨೬ರಲ್ಲಿ ನಿಸೆಫೊರ್ ನಿಎಪ್ಸೆ ಇಂದ ತಗೆಯಲಾದ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಥಮ ಯಶಸ್ವೀ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ

ಛಾಯಾಚಿತ್ರೀಕರಣವು ಜಗತ್ತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಬಿಂಬವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಕ್ರಿಯೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಬಿಂಬಗಳನ್ನು "ಛಾಯಾಚಿತ್ರ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.