ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಸೂರ್ಯ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
  • ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ೪೫೭ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ./ ೪೬೫,೦೦,೦೦,೦೦೦ (ಜಗತ್ತಿನ ಉದಯ ಕಾಲ 1375 (ಶೇಕಡ 0.11 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು) ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರ ಬೇಕೆಂದು ತರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಮತ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.)
  • ಸೌರವ್ಯೂಹ ದ ಜನನ-- (೪೬೫ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ) ಅತಿಪ್ರಾಚೀನ
  • (ಹೇಡಿಯಾನ್ ಎಂದರೆ ನರಕದ ಯುಗ) ಅತಿಉಷ್ಣ ಯುಗ - ಭೂಮಿ
  • ಅತಿಉಷ್ಣ ೪೦೦,೦೦,೦೦,೦೦೦ ಆದಿ ಉಷ್ಣ ಯುಗ
  • ಅತಿಉಷ್ಣ ೩೫೦,೦೦,೦೦,೦೦೦ ಮಧ್ಯ ಉಷ್ಣ ಯುಗ : Bschandrasgr ೧೬:೧೫, ೧೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೨ (UTC)
  • Bschandrasgr (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೫೨, ೨೭ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೯ (UTC)

/