ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಸತ್ರಿಯಾ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
  • ಸರ್ಕಾ - ಸುಮಾರು
  • ಅಲ್ಲದೇ ಇದರ ಸಾರಂಶ ಪೌರಾಣಿಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ - ಅಲ್ಲದೇ ಇದರ ಸಾರಾಂಶ ಕೇವಲ ಪೌರಣಿಕ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ