ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಶುಂಠಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೇರಳವಾಗಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಛಾಗಿ ನಾವು ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಉಪಹಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ತಲೆನೋವು,ನೆಗಡಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಛಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 'ಎಚ್ಛರಿಕೆ''''Bold text ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ತಳಿಸುವುನೇನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು.