ಚರ್ಚೆಪುಟ:ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
  • ಜನಸಿದರು - ಜನಿಸಿದರು
  • ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ಸುಗಳಿಗೂ ಯೇಸುವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿದರು. - ಅವರ ಸರಳ ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅನುದಿನವೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಫಲವಾಗಿ, ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.