ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಬ್ರೋಮಿನ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಭ್ನ್ರ್೭ಯ್ತ್ಜ್ತ್ರ್ಫ್೭ಬ್೪೭ತ್ತ್ನ್೭ತ್ ಝ್ಫುತ್ ನ್ಫ್೮ ರ್೭ತ್ಯ್ನ್ತ್ಫ್೮ಎರ್ನ್೭ಉಫ್ ರುರ್ತ್ರ್ಫ್ ನ್ಫ್ ೪೫೮೮೮///೮೮೮೮೯೯೯ಥ್ನ್ ಫುಯ್ತ್ರ್ ೬ಯೆ ದಪ್ಪಗಿನ ಅಚ್ಚು[]