ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಜೀವ ವಿಕಾಸವಾದ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಭೂಗೋಲ ಜೀವ ವಿಕಾಸದ ಕಾಲಮಾನ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]


ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ೪೫೭./ ೪೬೫,೦೦,೦೦,೦೦೦ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಉದಯ ಕಾಲ -ಸೌರವ್ಯೂಹ ದ ಜನನ (೪೬೫ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ) ಅತಿಪ್ರಾಚೀನ (ಹೇಡಿಯಾನ್ ಎಂದರೆ ನರಕದ ಯುಗ) ಅತಿಉಷ್ಣ ಯುಗ - ಭೂಮಿ ಅತಿಉಷ್ಣ ೪೦೦,೦೦,೦೦,೦೦೦ ಆದಿ ಉಷ್ಣ ಯುಗ ಅತಿಉಷ್ಣ ೩೫೦,೦೦,೦೦,೦೦೦ ಮಧ್ಯ ಉಷ್ಣ ಯುಗ

ಪಾತಾಲಯುಗ (ಉಷ್ಣ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲ) ೩೦೦,೦೦,೦೦,೦೦೦ ಅರಂಭಿಕ ಏಕಾಣು ಜೀವ ಕೋಶಗಳು ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಚೀನ ಯುಗ ೨೫೦,೦೦,೦೦,೦೦೦ ವರ್ಷಗಳು ಮುಂದುವರೆದ ಏಕಾಣು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚೀನ ೧೬೦,೦೦,೦೦,೦೦೦ ಸ್ಪಷ್ಟ -ಕೇಂದ್ರ ಬೀಜವುಳ್ಳ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚೀನ

(ಸೈಲೂರಿಯನ್) *ಸಿಲೂರಿಂii (ಊರು)ಕಾಲ ೪೪,೩೦,೦೦,೦೦೦ ) ನಾಳಗಳುಳ್ಳ ಭೂ ಸಸ್ಯಗಳು ಧೃಡಜೀವ ಹಂತ ೪೯,೫೦,೦೦,೦೦೦ ಕಶೇರುಕಗಳು (ಬೆನ್ನೆಲಬಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎರಡನೇ ಹಂತ ೫೪,೫೦,೦೦,೦೦೦ ಗಟ್ಟಿದೇಹದ ಅ-ಕಶೇರುಕಗಳು ಆದಿ ಜೀವಯುಗ ನವ್ಯ ಪ್ರಾಚೀನ ೧೦೦,೦೦,೦೦,೦೦೦ ಮೃದು ದೇಹದ (ಬೆನ್ನೆಲುಬಿಲ್ಲದವು) ಅ-ಕಶೇರುಕಗಳು

"ಬದಲಾಯಿಸಿ -ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ; ಸಲಹೆ ಕೊಡಲುಕೆಳಗಡೆ ಸಲಹೆ ಟೈಪು ಮಾಡಿ; ಅಗತ್ಯವಾದರೆ ಬಲಗಡೆ ಬರುವ ಲಿಪ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಲಿಪಿ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ -ಇಲ್ಲ -ಲಿಪಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಮ್ ಒತ್ತಿ ಸದಸ್ಯ:Bschandrasgr/ಪರಿಚಯ ಬಿ.ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಾಗರBschandrasgr

೧೧-೨-೨೦೧೪[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  • As heavy as 14 elephants, as long as 2 tractor trailers: Meet Mr. Titanosaur

By Greg Botelho, CNN May 19, 2014 -- Updated 2352 GMT (0752 HKT)

In fact, the dinosaurs unveiled Saturday by Argentina's Museo Paleontologico Egidio Feruglio may be the largest to grace the Earth. At about 130 feet (40 meters) long and 180,000 pounds (80,000 kilograms), it's no wonder, then, that these colossal creatures are dubbed titanosaurs -- titan being a nod to the giants of ancient Greek mythology. "It's like two trucks with a trailer each, one in front of the other, and the weight of 14 elephants together," said Jose Luis Carballido, a dinosaur specialist at the Argentinian museum who played a big part in the discovery. And, like your mother might have told you, these dinosaurs grew big and strong eating their vegetables. These herbivores dated back to about 95 million years ago, in the late Mesozoic Era. In 2011, scientists exploring a remote swath of Argentina's Patagonia some 160 miles (260 kilometers) from the city of Trelew came across a site with 200 fossils -- a find that the museum characterized as "a dinosaur cemetery." Experts piece together seven specimens of titanosaurs They were about 130 feet long, weighed 180,000 pounds, museum says The discovery dates back to about 95 million years ago


timesofindia - PTI | Feb 11, 2014, 03.04 PM IST

NEW DELHI: It was the biggest apocalypse Earth ever experienced - 96 per cent of sea-life and 70 per cent of life on land got wiped out forever, some 252 million years ago. Scientists have known about this mega-event, called the end Permian extinction, for long. But how long did it take for this kind of death to envelope the whole Earth?

Now researchers at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) have determined that the end-Permian extinction occurred in the blink of an eye, from a geologic perspective - just over 60,000 years, give or take 48,000 years. The new timescale is based on more precise dating techniques, and indicates that the most severe extinction in history may have happened more than 10 times faster than scientists had previously thought.