ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


ಈ ಲೇಖನವು ತುಂಬ ಸಹಾಯಕರವಾಗಿದೆ.ಆನೇಕ ವಿಶಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೂಳ್ಳಬಹುದು.


ಈ ಲೇಖನವು ಒದುಗಾರರಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗಕರವಾಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಕರವಾಗಿದ್ದೆ.


ಈ ಲೇಖನವು ಬಹಳ ಉಪಯೂಗವಾಗಿದೆ .ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿಭಾಗಗಳು, ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಆದರಿಂದ ಈ ಲೇಖನವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿತ್ತು.--Sharinalex20 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೨೩, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)