ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಕೊಡವ ಹಾಕಿ ಹಬ್ಬ

Page contents not supported in other languages.
ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಆಂಗ್ಲ ಅಕ್ಷರ M ಅನ್ನು ’ಎಂ’ ಅಥವಾ ’ಯಂ’ ಅಥವಾ ‘ಯಮ್’ ಎಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವದು ತಪ್ಪು. ‘ಎಮ್’ ಎನ್ನುವದೇ ಸರಿ.Oxford English Dictionaryಯಲ್ಲಿ M ಅನ್ನು em ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸಿರುವದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ‘ಎಮ್ ಎಮ್ ಸೋಮಯ್ಯ’ ಎಂದಿದ್ದದನ್ನು ‘ಎಂ ಎಂ ಸೋಮಯ್ಯ’ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿರುವದು ತಪ್ಪು. ಅದನ್ನು ಮೊದಲಿದ್ದಂತೆಯೇ ‘ಎಮ್ ಎಮ್ ಸೋಮಯ್ಯ’ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. Prabhu Iynanda (ಚರ್ಚೆ) Prabhu Iynanda