ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಕಾಜಿ ನಜ್ರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಮ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
  • ಮಸೀದೆಯಲ್ಲಿ - ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ
  • ಪ್ರಭಂಧಗಳನ್ನು - ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು
  • ಭಿನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೂ - ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೂ
  • ರೆವ್ಹೂಲ್ಯೂಶ್‌ನರಿ(ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ)- ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ
  • ಪರ್ಸಿಯನ್ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿನವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿದರು - ಆ ಮೂಲಕ ಪರ್ಷಿಯನ್‌ ಹಾಗೂ ಉರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾರವನ್ನು ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಗೆ ಎರಕ ಹೊಯ್ದರು.